Partnerskapet i Skogplanter 4.0 var samlet på Kvatninga for offisiell åpning ved ordfører Hege Kværnø Saugen denne uka. Skogplanter 4.0 har som hovedmål å løse utfordringer knyttet til insektsbeskyttelse og rettidig planting, miljøriktig bruk av emballasje, energiøkonomisering, automasjon og digitalisering av produksjonsdata. For å nå målene er prosjektet inndelt i 7 delprosjekt med ulike problemstillinger. […]