Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med opplæring av norske plantørar, og berre i mai har det blitt arrangert 6 plantedagar med 60 deltakarar i regi av Skogselskapet. Etter at det blei kjent for ålmenta at dei utanlandske plantørane ikkje ville komme seg til Noreg for å plante skog, og det var stort […]

Siste uken i april var det mulig for elever på yrkesfag å slippe ut fra hjemmeskolen. Elever på Vg2 ved Natur videregående kunne dermed dra til skogs sammen Skogselskapet for å plante skog. Isolde, Marius, Thea Lousie og Nadia holder et godt tempo ut over hogstflaten, selv om det bare er andre dagen deres med […]