Dette var tittelen på skogdagen som ble avholdt 15. juni i Eggen gårdskog på Snåsa.  Arenaen var i det gamle bledningsfeltet til professor Johan Gunnar Bøhmer. Han målte trær og formet skogen mellom 1925 og 1950. Deler av det 20 dekar store feltet har fått stå noenlunde i fred, og de 80 fremmøtte kunne beundre […]

Det blir fort det med to år på rad, gode erfaringer og tilbakemeldinger. Via Prosjekt Tilvekst gikk Skogselskapet i Trøndelag og WoodWorks i samarbeid med Allskog og lokalt skogeierlag om arrangementet. Til Rogstadmarka ved Støren kom 100 elever og lærere fra 10.klasse ved Rennebu, Støren, Selbu og Tydal ungdomsskoler samt naturbruksklasser fra både Øya og […]