Skogselskapet er tildelt 2. mill. kroner til naturstier og aktivt friluftsliv av Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal brukes til å tilrettelegge for økt interesse, glede, trygghet, aktivitet og kunnskap om naturen for alle. Gjennom å lære om og være i skogen, får man et ønske om å ta vare på naturen. Midlene skal brukes over hele […]

Skogselskapet inviterer grunnskoler i skoleåret 2018-19 til å delta i konkurransen TreOmtre Spikking. Elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og en tekst fortelle hva de har gjort. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper. På våre skoleskogdager har vi derfor for […]