Det er to måter å redusere mengden CO2 i atmosfæren: Vi kan slippe ut mindre CO2. Vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre den. Trær kan gjøre begge deler!Skog har en nøkkelrolle i å regulere klimaet, fordi trær gjennom fotosyntesen absorberer CO2 fra atmosfæren og lagrer karbon som tre og organisk materiale i jord. Et tre […]