Tilbud om rådgivning til skogeierne i Nes

Skogselskapet i Oslo og Akershus deltar i et nytt tilbud til skogeiere i Nes kommune, hvor de kan få gratis veiledning og befaring i egen skog.

Skogeierlaget og fagansvarlig skog/utmark i Nes kommune ønsker mer aktivitet i skogen. I den forbindelse er Skogselskapet engasjert til å drive uavhengig og gratis rådgivning for den enkelte skogeier i kommunen. I Nes er det ca. 650 skogeiere og avvirkningen har ligget på det jevne i flere år, men når det gjelder annen aktivitet så har det vært en nedgang. Dette ønsker initiativtakerne å gjøre noe med.

Skogselskapet skal ikke drive noen form for oppsøkende virksomhet, men må gjøre tilbudet kjent gjennom omtaler av prosjektet og informasjon i ulike kanaler.

Prosjektet startet opp ved årsskiftet og så langt (pr 1 feb) er det gjennomført og planlagt rundt 15 besøk hos ulike skogeiere. Dette er alle de involverte fornøyd med. Prosjektet er også godt mottatt av de ulike næringsorganisasjonene som operer i Nes, og vi håper at prosjektet kan bidra til økt aktivitet både hos dem og ute i skogen til den enkelt skogeier.

Klikk her for å lese artikkel om prosjektet i Raumnes.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus