VELG NATURBRUK

Søknadsfristen 1.mars til videregående skole nærmer seg. Skal du begynne på videregående, eller kjenner noen som skal begynne, vil vi oppfordre alle til å vurder Naturbruk.

Vi har nå fem flotte naturbruksskoler i Agder, Søgne VGS., KVS – Lyngdal, Flekkefjord VGS, Tvedestrand VGS. Avd. Holt og KVS – Bygland. Linjetilbudet på disse skolene er noe ulikt, men den grønne tråden er forvaltning av naturresurser. Vi trenger unge mennesker for fremtiden som kan produsere mat, håndtere dyr, forvalte skog og vet hvordan naturen henger sammen. Samfunnet vårt er i endring og utfordringene på miljø, produksjon av ren mat for en stadig økende befolkning og mer bruk av fornybare ressurser krever kompetanse til å forvalte naturen på en bærekraftig måte. Ta en prat om dette rundt middagsbordet og kontakt skolene eller oss i Skogselskapet for mer informasjon.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder