Invitasjon til informasjonsmøte for medlemmer i Vestfold, Telemark og Buskerud

Invitasjon til informasjonsmøte

for medlemmene i BTV om prosessen for en sammenslåing av

Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV)

 

  • 08.05.19
  • Klokken: 18.00
  • Sted: Hvittingfoss; Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss
  • Enkel bevertning

 

Informasjon om saken:

Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) har samarbeidet tett en periode på 3 år, de ansatte har hatt felles møter og det har blitt samarbeidet om ulike arrangementer og skoleskogdager. Dette har fungert godt og samarbeidet har blitt sterkere og bedre.

 

På årsmøtene for BTV for 2017 på våren i 2018 ble det vedtatt å gi styrene fullmakt til å utrede mulighetene for en eventuell sammenslåing.

Årsmøte vedtak i BTV:

Buskerud:

Vedtak: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide og eventuelt inngå en avtale mellom skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Målsettingen er å danne et felles skogselskap av de tre nåværende selskapene

 

Telemark:

Vedtak: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og jobbe videre med en sammenslåing av de 3 skogselskapene i Telemark, Vestfold og Buskerud. Vedtaket var enstemmig.»

 

Vestfold:

Vedtak: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og vurdere en sammenslåing av skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningen, sammen med styrets innstilling, legges fra for årsmøtet for skogselskapet i Vestfold for 2019.»

 

Det har i denne perioden blitt avholdt felles styremøter med de ansatte tilstede, i tillegg til flere møter kun med ansatte og styreledere i et oppnevnt arbeidsutvalg.  På disse møtene har det blitt tatt opp status, utfordringer, samarbeid og eventuelt sammenslåing.

Det har blitt utarbeidet et dokument som er et beslutningsdokument som skal legges frem og godkjennes på de forestående årsmøtene.

Styrene ønsker i informasjonsmøtet for medlemmene i BTV å presentere beslutningsdokumentet, for en sammenslåing av det tre skogselskapene, og det er selvsagt anledning til å stille spørsmål, komme med innspill og meninger.

Styrene ønsker derfor å orientere om saken og be om innspill for å kunne ta det opp til avstemming på årsmøtet 3, 4 og eller 5 juni 2019 til de tre respektive skogselskapene.

 

Velkommen til informasjonsmøte om prosessen for en sammenslåing av skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold

 

Med vennlig hilsen

Styrene og administrasjonen i Telemark Skogselskap,

Skogselskapet i Vestfold og Skogselskapet i Buskerud

 

Her kan du laste ned beslutningsdokumentet for sammenslåing: Beslutningsdok – BTV

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark