Skogdag om skogplanting i Askvoll

23.april

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om skogplanting. Det blir framsyning av planteredskap og planter i tillegg til informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.

Klokkeslett: 17.00

Plassering: Askvoll https://www.google.no/maps/search/61.354346,+5.092089?entry=tts

<- Tilbake

Andre arrangement fra Sogn og Fjordane