Skogkveld i Jølster i Sunnfjord om ungskogpleie

24.april

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om ungskogpleie. Det blir demonstrasjon med motorryddesag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Det blir også synfaring i lauvskog der det er planta gran under skjerm. Servering av kokekaffi og noko å bite i.

Klokkeslett: 17.00

Plassering: Huus i Jølster https://maps.app.goo.gl/n1nvEyKvjUqrcxNs8

<- Tilbake

Andre arrangement fra Sogn og Fjordane