Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 blir avholdt på Kvåstunet, Kvås 6/5-2023

Fremmøte mellom 09-10.

Innkalling, saksliste og årsmelding for 2022 blir sendt ut i slutten av uke 16.