Oppføringer av Ruben Bøtun

Kappekurs – for skogeigar som vil utføre eigenhogst

Dette kurset er fullfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for skogeigarar som ynskjer å hogge skogen sin sjølv. Før hogst er det svært viktig å vite kva kvalitet- og lengdekrav som er gjeldane i dag. Krava kan endre seg frå år til år, og prisenskilnaden på sagtømmer (skur) og massevirke (slip) kan vere stor, […]

Line Dybedal spelar stubbekonsert i Nordfjordeid 7. august!

Line Dybedal spelar ved den nye skogsbilvegen i Nordfjordeid laurdag 7. august.  Sogn og Fjordane Skogselskap er glade for å presentere Line Dybedal, frå Selje, som årets siste stubbekonsert-artist. Det blir aktivitetsdag for heile familien i forkant, før Line vil spele med Nordfjordeid som “backdrop”. Kanskje den flottaste konsertlokaliteten i landet? Aktivitetsdagen startar kl 12.00 […]

Skogdagar hausten 2021

Til hausten blir det fleire skogdagar rundt om i Vestland fylke. Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med planlegging av ulike skogdagar/kveldar, og er det interesse i ditt distrikt, så send ein mail til ruben@skogselskapet.no. Me oppdaterer oversikta fortløpande, og legg også ut skogdagane på Facebook-sida vår.   Skogdagane er delfinansiert av Vestland […]

Familiedag og stubbekonsert i Stryn

Førre helg starta Skogselskapet med familiedagar og stubbekonsert, og allereie førstkommande sundag kjem den neste. Då blir det familiedag i Oppstryn der det er aktivitetar som spikking, bygging av treklossar, natursti (guida), og treet som råstoff (lukt og kjenn på bl.a. stoffet cellulose og lignin). Me håpar mange tek med seg heile familien til eit […]

Planteopplæring i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med opplæring av norske plantørar, og berre i mai har det blitt arrangert 6 plantedagar med 60 deltakarar i regi av Skogselskapet. Etter at det blei kjent for ålmenta at dei utanlandske plantørane ikkje ville komme seg til Noreg for å plante skog, og det var stort […]

Innkalling til årsmøte på Brandsøy

Innkalling til årsmøte 28.mai 2021 “TRYKK HER”   Alle medlemmer blir invitert gjennom e-post og post, og innkallinga har blitt sendt ilag med årsmeldinga for 2020. Grunna korona-pandemien er det per dags dato berre lov å samle 10 personar på innandørsarrangement, og me ber alle som ynskjer å delta sendte ein mail til ruben@skogselskapet.no for […]

Skogdagar i Vestland våren 2021

Sogn og Fjordane Skogselskap skal i løpet av våren 2021 arrangere mange skogdagar rundt om i fylket. Her er ein oversikt over dei skogdagane/skogkveldane som blir arrangert, (blir oppdatert fortløpande).   Dag Dato Klokkeslett Kvar Kommune Skogdag Måndag 26.apr 17.00 Valeberg Sogndal Ungskogpleie i furuskog Tysdag 27.apr 17.00 Holmedal Askvoll Ungskogpleie Onsdag 28.apr 10.00 Innvik […]