Tømmerhogst på pensum! I høst var det behov for lærere på Kongsberg vgs. avd. Saggrenda.  Siden Ingvild har kompetansen til å ta et slikt lærervikariat, og det passet for Skogselskapet å avse Ingvild, så vi på dette som en god mulighet til å bidra, og samtidig styrke vårt gode samarbeid med naturbruksskolen. Skogselskapet ønsker alltid […]

Adventsquiz med Skogselskapet Hver helg i advent har du fått tips til aktiviteter eller kanskje du har deltatt på quiz med Skogselskapet. Her har vi samlet alle aktivitetene som du kan gjøre i romjulen. Vi vil takke alle som har deltatt i quizen, og gratulerer alle vinnerne. Vinner av forrige ukens premie ble: Gunn-Hilde Sagen […]

Et år med skikkelig trøkk på skoleskogdager i Viken nærmer seg slutten, og det er tid for å se litt tilbake på innsatsen som er lagt ned. Skogselskapet i Østfold, Oslo & Akershus og Buskerud & Telemark har sammen og hver for seg lagt ned en god og engasjert innsats for å ta med seg […]

 Dypt inne i Telemarksskoger (og noen ganger ikke så dypt inne i skogene..) fant vi gapahuker og bålplasser i gangavstand fra en rekke skoler. Dette gav oss flotte rammer til ENDELIG å gjennomføre skoleskogdager i Telemark igjen. Omringet av nydelige høstfarger, vakker natur og flotte elever har vi i høst gjennomført skoleskogdager for over 250 […]

Årsmøtet for Skogselskapet i Buskerud og Telemark for 2020 ble gjennomført 21.09.2021 på Skogskolen i Saggrenda. Det hele startet mørkt og kaldt 342 meter under bakken i Kongens gruve, som er en del av sølvgruvene i Kongsberg. I gruven fikk deltagerne kunnskap om gruvedrifta, med fokus på bruken av trevirke. En entusiastisk og kunnskapsrik guide […]

Nyansatt i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Ingvild Gran (27)  er fra midten av august ansatt i Skogselskapet i Buskerud og Telemark, som infokonsulent, eller «SkoginSPIREr» som tittelen også heter. Gran er utdannet i skogfag fra Saggrenda og NMBU. Hun kommer fra stilling som produksjonsleder og skogbruksleder i AT Skog, hvor hun har vært siden […]

Skogselskapet i samarbeid med rekrutteringsprogrammet Velg Skog og prosjektsamarbeidsparter Skogkurs skal gjennom prosjektet: «Nye veier å rekruttere de rette hodene til skogbruksnæringen!» Karl Henrik Skinstad Berke fra Skogselskapet i Buskerud har fått rollen som prosjektleder, men det er Skogselskapet i sin helhet som landsdekkende organisasjon som skal bidra inn til ulike aktiviteter i prosjektet frem […]

Året startet som de fleste andre år, med mange planlagte aktiviteter i kalenderen. De færreste aktivitetene kunne bli gjennomført som tenkt, men det ga Skogselskapet i Buskerud og Telemark og andre fylkeslag et handlingsrom til å tenke nytt og annerledes. Det blei et fint år i skogens tegn allikevel.