EN GRAN FOR LIVET: Cecilie-Karoline skal følge med på treet hun plantet i skogen på Søndre Langerud. Foto: Viken Skog/Bjørn Hugo Pettersen Torsdag 20. mai skal mer enn 600 femteklassinger ut i skogen for å plante, på den nasjonale skogplantedagen. Dette gjør de sammen med lærere og fylkesvise representanter fra Skogselskapet og Tenk Tre. Tekst […]

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge Denne rettigheten er dypt forankret i den norske kulturen og gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i hele landet. Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. […]

Hvert år utdanner Skogselskapet 10.000 barn og unge til å bli bevisst på bål og slukking. Utdanningen består av en rask instruksjon, deretter en enkel skogsti med en innlagt eksamen. Heldigvis består de aller fleste barn testen og kan motta en caps som synlig bevis på at de er blitt utdannet miniskogbrannvoktere. Viktige skogbrannvokter regler: […]

På Biri Planteskole ligger et av Skogfrøverkets nasjonale frøsentre.(Det er også to andre, Kvatningen og Hogstmark) Her skal det i årene som kommer drives et fremtidsrettet foredlingsarbeid på skogstrær. Nå er arbeidet i gang med å lage blomster neste vår. Det skjer ved å behandle grantrærne i slutten av skudstrekningen om sommeren, med å varme […]

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år. Tilbyr webinar Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker […]

Kom deg ut og spikk en fløyte. Moro for store og små. I videoen over kan du se vår spikke-ekspert Ola Gram Dæhlen vise hvordan det skal gjøres. Vår aktivitet Nå på våren er det full fres i trærne, og spesielt selje gir gode muligheter for å lage seg en fløyte på denne tiden. Å […]

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>> Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og […]

Det ligger om lag 30 millioner skogplanter på kjølelager hos planteskoler rundt i Norge og dette er ferskvare som må plantes ut før St.Hans.  Skogselskapet registrerte tidlig i utviklingen av koronaviruset at ulike begrensninger og restriksjoner på bla. grensepasseringer ville medføre en stor utfordring på tilgangen til sesongarbeidere for skogplanting.  Hvorfor er dette så viktig? […]

Marie og Markus gir deg tips til ute trening, hjemmeskole og ferieaktiviteter du kan finne på i skogen. Kom deg ut av løypa, og utforske mulighetene som ligger mellom trærne. Se filmen med forskjellige tips her >>   Naturens hinderløype Når treningssentre og allidrett er stengt, og vi ikke skal gå for tett, da er […]

Landbruks- og matdepartementet (LMD) åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner, skriver regjeringen.no. Gledelig nyhet – Det er veldig gledelig at LMD har fulgt opp denne saken så hurtig, og viser handlekraft i form av et slikt tilskudd. Ved bruk av annen arbeidskraft enn […]