Allemannsretten i skogen

[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2020/06/2020-03-27-18.08.18-1500×630.jpg’ attachment=’7534′ attachment_size=’featured_large’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» link=» target=» title_attr=» alt_attr=» id=» custom_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kc1vzowi’ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kbw6cd6y’ admin_preview_bg=»]

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge

Denne rettigheten er dypt forankret i den norske kulturen og gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i hele landet. Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark.
I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Innmark kan defineres som områder av typen gårdsplasser, hus tomter, dyrket mark og lignende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig
av hvem som er grunneier.  Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.

Bruk, men ta vare på
Skogselskapet er opptatt av å fronte allemannsretten og at skogen og naturen brukes. Samtidig er vi opptatt av at ansvaret og pliktene som følger med denne retten løftes fram og etterleves på en god måte.
Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når
vi ferdes i naturen.

Tips
1. Vær forsiktig med bål og engangsgrill når det er tørt. Slukk med mye vann.
2. Det er lov å plukke sopp og bær (alle fylker unntatt Troms og Finnmark), men ikke levende trær, greiner, never og røtter. Det må du spørre grunneier om.
3. Det er ikke lov å gå på dyrket mark på vår og sommer, der skal vintermaten til dyrene høstet inn nå.
4. Ikke legg igjen søppel i naturen.
5. Ta hensyn til nye planter på hogstfelt.
6. Skal du bruke hengekøye, ikke skad trærne.

Retten gjelder for alle og består av rett til opphold som telting, bading og rasting og rett til ferdsel og høsting. Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte.
Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, og hytter.

Allemannsretten gir alle unike muligheter til å oppleve og å bruke skogen og naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til – så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

God tur, vis hensyn og nyt naturen og friheten!

Les mer om allemannsretten:
Miljødirektoratet
Norsk Friluftsliv
[/av_textblock]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland