Faglige skogdager i Vestfold 2024

  • Er du opptatt av skogens rolle i samfunnet i fremtiden?
  • Eier du skog og ønsker mer kunnskap om forvaltning av skogen din?
  • Er du usikker på om tiden strekker til, om du har kompetanse til å gjøre arbeidet selv?
  • Er du usikker på hvilke målsettinger du ønsker å ha på skogeiendommen din?

I samarbeid med de fem skogeierlagene i Vestfold inviterer Skogselskapet i Vestfold til en ny serie på fire faglige skogdager, da fjorårets arrangementer vakte stor interesse og god oppslutning.

Bli med Ut i skauen og få innspill, inspirasjon og motivasjon til hvordan forvalte egne skogressurser, faglig påfyll, og mulighet til å møte andre skoginteresserte.

Familierettede aktiviteter på søndagene. Servering på alle arrangementene.

Brunlanes, søndag 28. april kl. 12.00–15.30

Vi ser på flere bestand i forskjellige livsløpsfaser, og hvordan god skjøtsel kan påvirke vekst, biodiversitet og lønnsomhet. Vi tar også opp hvordan skogfond kan brukes i dette arbeidet.

Tønsberg, torsdag 30. mai kl. 18.00–20.30

Etablering av framtidsskog med økonomisk nytte for skogeier, og som bidragsyter for å motvirke klimaendringer gjennom økt karbonbinding. Kan blandingsskog gjøre skogen bedre rustet for klimaendringer og skade?

Vi ser på flere bestand i forskjellige livsløpsfaser, og hvordan god skjøtsel kan påvirke vekst, biodiversitet og lønnsomhet. Vi tar også opp hvordan skogfond kan brukes i dette arbeidet.

Holmestrand søndag 22. sept. kl. 12.00–15.30

Hvordan løser maskinfører og skogeier hensyn til miljøfigurer, ønske om lukkede hogstformer, utfordringer med sporskader mm.

Skogsveibygging og vedlikehold. Skogbrukets infrastruktur til nytte og også for friluftsliv og for beredskap.

Samarbeidspartner:

<- Tilbake

Andre nyheter fra Vestfold