Skogdag i Folldal

Skogselskapet i Hedmark ble invitert av Folldal barneskole torsdag 19. april til skogdag. Der hadde de laget et flott opplegg som gikk ut på forskjellige aktiviteter knyttet til skog og natur. Bålfyring, sette opp telt, førstehjelp, natursti, vedhogst og mat tilberedt på bål stod på programmet.  Skogselskapet bidro også med litt kunnskap om skogen og treslag.

Fristen for å sende inn oppgaver knyttet til skoglekene var på fredagen, så litt kunnskap om treslag var ønskelig fra elevene. Til tross for lite innslag av varmekjære treslag i Folldal var kunnskapen til elevene overraskende god og det tok ikke lang tid før de kunne gjengi treslag de aldri hadde hørt om. Da gjenstår det å se om de klarer å kvalifisere seg til finalen i skoglekene 2018.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Hedmark