Snakk om å velge yrkesfag

Snakk om å velge yrkesfag

Jenter og gutter skal velge fremtid.
Søknadsfristen til videregående skoler er 1. mars, for høgskoler og universitet, 15. april.
Uavhengig av frister, tyder mye på at vi er nødt til å snakke mer om yrkesfag.
Alle ungdommer bør være kjent med og trygg på å velge yrkesfag, hvis de vil.

Julianne fulgte hjertet og ikke venneflokken

Julianne Storfjell er helt sikker på at hun har valgt rett og stortrives i hogstmaskinen. Foto: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog.

Julianne Storfjell har Norges fineste utsikt fra sitt «kontor».
Hun mener flere bør følge hjertet og ikke vennen, når de skal velge utdanning.
Les mer i Magasinet Skog, om hvorfor hun trives som lærling i hogstyrket.

Holdningsendring

I Norsk Skogbruks utgave nr. 2-2021, tas utfordringene rundt den grønne omstillingen opp. Om mangel på fremtidig arbeidskraft, mye utenlandsk arbeidskraft, presset lønnsnivå og yrkesstolthet.

– Skal vi, som det står i Prosess21, både øke avvirkningen i skogen, foredlingen i industrien og trebruken på byggeplassene, vil vi trenge faglært arbeidskraft med en lønn å leve av, og grunnlag for yrkesstolthet som gir både arbeidsmoral og produktivitet. Det vil være med å bidra til god oppslutning om det grønn skiftet, skriver Line Venn, redaktør i Norsk Skogbruk.

Hun mener det blir viktig med politiske grep som sørger for god fagutdanning, nok lærlingeplasser og en sunn holdning til yrkesfag.

Frarådes yrkesfag

I det siste har NRK hatt flere saker om kvinner i skogbruket. Denne uken et intervju med Mari Gladhaug, som er lærling hos Viken Skog.
Flere uttalelser i media og sosiale medier, tyder på at både jenter og gutter med gode karakterer blir frarådet å vurdere yrkesfag.

– Det blir for dumt. Det er unødvendig å komme med nedsettende kommentarer rundt valg av utdanning. Det blir feil at noen linjer framstilles bedre enn andre, sier Mari til NRK.

Saken om Mari får statsminister Erna Solberg til å reagere, og skriver på sin Facebook side:

VELGSKOG

VELGSKOG er en felles merkevare og satsing for et samlet skogbruk i Norge, som nasjonalt koordinerer arbeid med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen.
Skogselskapet er en del av VELGSKOG og jobber med dette gjennom å besøke skoler og å tilby sommerjobb i skogen.
I sommer ser det ut til at Skogselskapet kan tilby ca. 100 ungdommer og unge voksne sommerjobb gjennom JOB:U (sommerjobb for ungdom) i Viken og Innlandet.
Skogselskapet besøker også hvert år ca. 10 000 elever på skoler. Her får både lærere og elever lære mer om skogen, bærekraftig utvikling og muligheten til å velge skogutdanning.

Andre nyheter fra Hedmark