Årsmøte 2023 Østfold

Skogselskapet i Østfold inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida (her finner du foredraget til Svein)
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betraktninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Saksliste for årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Godkjenning av årsmeldingen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Valg
  7. Vedtektsendringer (forslaget finner du her)
  8. Fastsettelse av medlemskontingenten – saken strykes hvis vedtektsendringen vedtas
  9. Utmerkelser

Foredrag og middag arrangeres i fellesskap med Skogselskapet i Oslo og Akershus, Årsmøtene arrangeres i hver sine lokaler etter middagen.

 

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 30. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med ostfold@skogselskapet.no hvis du har noen spørsmål.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Østfold