Årsmøte 2023 Østfold

Skogselskapet i Østfold inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betraktninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Saksliste for årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Godkjenning av årsmeldingen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Valg
  7. Vedtektsendringer (forslaget finner du her)
  8. Fastsettelse av medlemskontingenten – saken strykes hvis vedtektsendringen vedtas
  9. Utmerkelser

Foredrag og middag arrangeres i fellesskap med Skogselskapet i Oslo og Akershus, Årsmøtene arrangeres i hver sine lokaler etter middagen.

 

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 30. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med ostfold@skogselskapet.no hvis du har noen spørsmål.