Oppføringer av Rogaland

Lærte seg å bli gode skogeiere

Lørdag morgen sneglet flere biler seg oppover den svingete og bratte veien til Hagalid. I motsetning til de fleste som tar turen opp den svingete og bratte veien til Hagalid, skulle ikke disse folkene ut på Skomakarnibbå, de var nemlig der for å lære om skog! Planting av skog, pleie av skogen og hvordan benytte […]

Årsmøte og seminar i Gjesdal 14.-15.september

Skogselskapet, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune ønsker å invitere til seminar og årsmøte i Gjesdal kommune 14.-15.september, der årets tema er «Arealbruk i en grønn framtid». Med foredragsholdere som fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant og leder i næringskomitéen Geir Pollestad, ser vi fram til interessante og lærerike dager i Gjesdal!

Skoleskogdager i Njåskogen

Skoleskogdager i Njåskogen – vårens vakreste eventyr! Skogselskapet i Rogaland og Jærmuseet inviterer hvert år elever fra 5. til 7. trinn i området rundt Bryne til skoleskogdager i Njåskogen. Denne våren var rundt 200 elever med på opplegget.

Eiendomshandel i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland har stor glede av eiendommen Axel Heibergs plantefelt på Auestad i Gjesdal der det ble plantet en rekke ulike treslag på snaumark i 1932 til 1934. Da vi fikk nyss om at to av naboene planla et makskifte fant vi en løsning som var til det beste for alle tre parter.

Skogdag på Vitengarden

24. april gikk årets skogdag på Jærmusèet Vitengarden av stabelen. Skogselskapet stilte med fellejon, vedkløyving og skogsti med quiz. Skogstien ledet de besøkende gjennom den lille skogen og bort til leirstedet der 4Hogså holdt til og laget mat på bål. 24. april er en sentral dato for friluftsarrangementer på nord Jæren. Denne søndagen var det tre ulike arrangement der […]

Gratis vedhogst!

Gratis vedhogst på Auestad i Gjesdal Skogselskapet i Rogaland er i ferd med å gjennomføre et makebytte på vår eiendom Auestad (gnr/bnr – 29/5) i Gjesdal. I den forbindelse vil det meste av arealet vest for elva (Selsåna) bli omdisponert til beite, forsøksfeltene med barskog i nord vil bli stående enda noen tiår. Alt av […]