Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Innkalling til årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøte 2022 finner sted den 29. juni på Grand Hotell steinkjer. Vi kan by på et spennende og aktuelt fagseminar fra kl. 1500 til kl. 1700. Her vil det komme innlegg fra NIBIO, Skogfrøverket, ALLSKOG og Landbruksdirektoratet. Det serveres middag kl 1700 og årsmøte starter kl 1800. Årsmeldingen for 2021, inkl innkalling med sakliste på […]

Årsmøte Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøte 2022 blir avviklet 29. juni på Grand Hotell, Steinkjer. I forkant av årsmøte avholdes fagseminaret ” Klimatilpasset skogbruk”. Tidsrammene for dagen er som følger: kl. 1430 Oppmøte og kaffe kl. 1500 Fagseminar kl. 1700 Middag Kl. 1800 Årsmøte Ytterligere informasjon legges ut om kort tid. Innkalling til årsmøte sendes medlemmer iht vedtekter.

Kongler og sånt i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge har et nært og omfattende samarbeid med Det norske Skogfrøverk.  Vi gjennomfører ulike praktiske oppgaver gjennom året, og mange ute felten. I vinter har vi bl.a. bidratt med organisering og praktisk gjennomføring av konglesanking på gran. Det ble til slutt 241 sekker, dvs. om lag 4 tonn kongler. Omregnet […]

Konglesanking i Trøndelag

I månedsskifte mai/juni var det rik blomstring på gran i Trøndelag. Det ga håp om konglesanking og sikring av frøforsyningen.  Spesielt er det behov for frø i høyereliggende strøk, slik det alltid har vært. Skogfrøverket utarbeidet sankeplan straks de fikk oversikt over konglemengdene i fylket.   Omfattende arbeid Skogselskapet i Trøndelag er en del av […]

Spjutnes – 100 år med aktivt skogbruk

Tidligere i høst markerte Skogselskapet i Trøndelag en dag av de sjeldne. Det er nemlig 100 år siden vi kjøpte Spjutnes gård på Elvalandet i Namsos kommune. Dagen ble markert  med en skogfaglig vandring på eiendommen med ca 35 fremmøtte. Dette ble en svært innholdsrik dag med gode diskusjoner rundt temaene tynning, skog og klima, […]

4. september – en dag full av ideell aktivitet!

Skogselskapet deltok på Friluftslivets dag på Holmen i Steinkjer og på Familiedagen på Sørem i Trondheim lørdag 4. september. På Sørem førte naturstien Skogens Brannvokter barnefamiliene til skogs der de fikk plante juletrær. Et juletre er noe man kan forholde seg til! På Holmen var det Skogens Brannvokter samt spikking og læring om ulike treslag. […]

Skjerdingstad planteskole har også blitt historie …

Planteskolearealet er omregulert, fradelt og solgt til Skjerdingstad Næringspark AS. Alt av bygg skal nå rives og nytt næringsliv inntar etter hvert arealene med bl.a. et par byggvarekjeder. De ligger i andre enden av verdikjeden. Skjerdingstad ble kjøpt i 1947, og det ble produsert skogplanter der i over 70 år.  Motviljen mot å satse på […]