Årsmøte Oslo og Akershus – og miniseminar om flerbruk

Invitasjon til alle våre medlemmer

Årsmøte og foredrag  6. juni på Torstad gård i Asker

Årsmøte kl 15:00

Dagsorden:

  1. Åpning ved styreleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning
  6. Behandle og godkjenne årsregnskapet
  7. Valg
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Behandle innkomne saker (Frist for innlevering av saker er 24.05.17)

Middag kl 17:00

Foredrag kl 18:00

Tema: Flerbruk av skog

Flerbruk i historisk perspektiv – utvikling av begrep og praksis
Ole Hofstad, professor NMBU

Dagens flerbruk og skogbruk i Asker kommune
Petter Høistad, skogbrukssjef Asker kommune

Dagens flerbruk og skogbruk i Oslo kommune
Jon Christiansen, avdelingssjef Bymiljøetaten Oslo kommune

Hva tenker skogeierne om flerbrukshensyn
Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet Norges Skogeierforbund

Hva synes friluftslivet om dages skogbruk
Espen Jonhaugen, avdelingsleder og markasjef Skiforeningen

Adresse: Torstadveien 26, 1395 Hvalstad

For veibeskrivelse se: www.torstad.no

Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post: snorre@skogselskapet.no evt. tlf. 971 73 107

Tilbud om rådgivning til skogeierne i Nes

Skogselskapet i Oslo og Akershus deltar i et nytt tilbud til skogeiere i Nes kommune, hvor de kan få gratis veiledning og befaring i egen skog. Les mer

Året som gikk – 2016 i Oslo og Akershus

For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2016 vært nok et år fylt med mange aktiviteter og mye informasjonsarbeid om skogens store betydning. Her følger en kort oppsummering av det viktigste vi har drevet med. Les mer

Uteskole for alle

Denne høsten har vi i Skogselskapet i Oslo og Akershus hatt et ekstra givende prosjekt. I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi startet arbeidet med å etablere et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Ekstra morsomt er det også at vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Les mer

Skogdag Norsk Folkemuseum – 100% tre

Søndag 6. mars arrangerte Norsk Folkemuseum 100% tre på museets uteområder på Bygdøy i Oslo.

Les mer