Klyngen Skognæringa i Trøndelag har fått ARENA status, og nå er arbeidet i gang!

Skognæringa i Trøndelag (SiT) har satt seg offensive mål og skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien i ARENA prosjektet som skal gå over 3 år. Les mer

Vellykket årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Mandag 20. juni ble det avholdt et historisk årsmøte på Ersgard i Stjørdal. Dette var det første årsmøte etter at Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap fusjonerte høsten 2015, og aktiviteten er høyere en noen gang! Les mer

Skogdag på Sandholtan

Avslutningen  på skogbruksplanprosjektet i Melhus ble markert med skogdag sist lørdag. Skogeierfamilier med smått og stort deltok faglig, sosialt og med solid dugnadsånd.  Les mer

Full trøkk på skoleskogdager for ungdom i Trøndelag

Det er hektiske dager før skoleavslutning. Skoleskogdager for ungdomskolene har vært spesielt populært. Over 1000 trøndersk ungdom har i løpet av et par hektiske uker fått innblikk i skog,skogbruk, trebruk, friluftsliv, vilt og fisk mm. Les mer

Prosjekt Veiplanlegger i Sør-Trøndelag 2014-2017

Sør-Trøndelag har 2400 km helårsbilveier og sommerbilveger med skogbruksmessig nytte. Hovedtyngden av dette er bygd i tidligere tider, og har lavere standard enn dagens krav til vei. Veiene må bli mer robust mot økende nedbørsmengder, og samtidig tilfredstille kravene til effektiv og sikker tømmertransport. Les mer