Presentasjoner fra webinar

Vil lage skogsinternatskole for barn

Quiz under FNs internasjonale skogdag

/
Velkommen til årets quiz på FNs Internasjonale Skogdag sundag 12.mars!
Lukke til, og kom innom oss etterpå for å få ein velfortent premie
Start Quiz
Trær kan ha blader eller nåler, hvilket av svaralternativene inneholder kun nåletreslag?
Question Image
2. Trær drikker vann, akkurat som deg og meg, men hvordan drikker treet?
Et lite tre som skal vokse seg stort, må «spise» masse karbondioksid for å bli stort. Når treet har blitt for gammelt, så vil det i mange tilfeller begynne å råtne hen. Hva skjer med karbondioksidet som treet «spiste» på veien til å bli stor når det råtner i skogen?
Verdens skoger kan deles inn i tre hovedtyper etter klima og treslag. A. Tropisk regnskog B. Tempererte skogen C. Boreale skogen
Fleip eller fakta? Den boreale skogen er klodens største sammenhengende skogområde og dermed Jordas største karbonlager i skog. Skogen består i hovedsak av bartrær med innslag av lauvtrær
Gammel skog, grove trær og død ved er viktig for det biologiske mangfold
Fleip eller fakta? I Norge blir det mindre gammel skog, færre grove trær og mindre død ved for hvert år som går
Fotosyntesen er en prosess som får planter og trær til å vokse, og foregår inne i de grønne delene av planten. Hva trenger planten for å vokse og drive fotosyntese?
I ein tømmerstokk er det cellulose (fiber), sukker (bioetanol), lignin og vanillin (bindemiddel/lim), kva produkt kan cellulose brukast til?
For 60 og 70 år sidan blei det planta ganske mange trer i Noreg, det blei planta så mykje at skulane måtte også hjelpe til med plantinga. Kor mange grantrer blei planta kvart år?
Question Image
I dag slepp skulelevane å plante skogen i Noreg, men kor mange trer blir planta i året i dag?
Question Image
Fyll inn e-posten for å starte quizen
E-post adresse
Sjekk svara
Gå gjennom svara
Lær meir om skogen på www.skogselskapet.no

Perfekte forhold for hogst vinteren 2021

Været har halde seg tørt og kaldt gjennom heile januar månad, og værutsiktene ser lovande ut i februar også. Det har til og med vore solide kuldegrader langt ute på kysten i januar/februar så langt. Dette gir perfekte forhold for skogsarbeid, noko me ser på deltakartala på skogdagane våre. 

Det har vore så bra deltaking, at Kystskogbruket har skreve ei nettsak om både kursinga og værforholda på deira nettsider (link). Og når interessa er så stor, så må me berre fortsetta med den gode jobben med å tilby skogeigarane kurs og informasjon om alt som har med skog å gjere. I januar har me send ut informasjonsbrev til medlemmane våre (er du ikkje medlem kan du bli det her!)

Skogdag i Fjaler 1.februar. Foto: Arnt Laukeland

 

No er me i planlegginsfasen av å arrangere fleire skogdagar i Hordaland-regionen. Korte Kurs prosjektet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune, og då skal me tilby kurs i heile Vestland fylke. Om det er interesse for skogdag/kurs i tømmerkapping, skogfond, introduksjonskurs for nye skogeigarar eller andre tema, send oss ein mail til: ruben @ skogselskapet.no, så ser me kva me får til på Vestlandet. Oversikt over planlagte skogdagar finn du her: https://skogselskapet.no/skogdagar-i-sogn-og-fjordane/

Foto: Dag E. Bøtun

 

Eiendommer Vestfold

Arboretet i Kvatningen