Presentasjoner fra webinar

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-p0ici1′ sc_version=’1.0′]
[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2021/03/Skjermbilde-2021-03-29-kl.-08.41.58.png’ attachment=’10288′ attachment_size=’full’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» link=» target=» title_attr=» alt_attr=» lazy_loading=’disabled’ id=» custom_class=» template_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-knopcyul’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-knopc7cs’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
Mandag gjennomførte vi digital skogkveld med tema skogfond og ungskogpleie.

Vi er alle tjent med at vi setter fokus på disse temaene, om du er kjent med dette fra før eller kanskje er en helt ny skogeier.
Her får du en oversikt over hvordan skogfond fungerer, hvilke muligheter du har til å bruke pengene som settes av når skogen blir hogd.
Det blir vist eksempler fra lokalet Lillehammer området, men det meste av dette er nyttig for deg uansett hvilket området du holder til.
Håvard Midtskogen snakket om ungskogpleie, og understreke viktigheten av tidlige investeringer.

Her kan du laste ned presentasjonene i PDF:

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_section min_height=» min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’rgba(131,168,70,0.62)’ background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» custom_arrow_bg=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-knoyuq15′ sc_version=’1.0′]
[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-knoyvf8f’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]

Spørsmål og svar under webinaret:

[/av_textblock]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-knoyubxz’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]

 • Spørsmål: Er ordningen med skogfond unik i verdenssammenheng?
  Svar: Ja det er den.
 • Spørsmål: Blir det utbetalt sjablongmessige satser skogfond for de forskjellige tiltakene.? Kommunevis eller over hele regionen?
  Svar: Ingen sjablonmessige satser. Kostnader beregnet normalt ut fra treantall, høyde og terreng vanskeligheter.
 • Spørsmål: Hva skal du gjøre når du har tatt over en eiendom med skog, der skogplanen ikke har blitt fulgt de 4-5 siste årene. Du har nå planer om tynning og har lyst til å bruke skogfond til det. Må du da først starte med å komme ajour med skogplanen?
  Svar: Planen er veiledende, så her må du gjøre som selv finner best. Med tynning antar jeg at du mener ungskogpleie? Her er det greit å skille de ulike faglige begrepene
 • Spørsmål: Hvordan vil det være å bruke skogfond for å ruste opp en traktorvei som går igjennom en teig på 1,3 km
  Svar: Er den bygd som traktorveg, eller er det en opprinnelig enkel driftsveg? Opprusting til en bedre vegklasse kan dekkes med skogfond, ikke vedlikehold av traktorveg. 
 • Spørsmål: Kan man lønne barn/svigerbarn med skogfondet til f.eks. planting? får man ev. noe tilskudd da?
  Svar: Ja, bare husk å skrive timelister slik at du kan vise til hva som er gjort.
 • Spørsmål: Kan en sette av 40% for deretter å gå underskudd på driften, for å få fradrag for annen inntekt.
  Svar: ja, tømmerdrifta kan da komme til å gå i underskudd, noe som selvsagt er fradragsførbart mot annet inntekt.
 • Spørsmål: Kan du flytte penger i skogfond fra en eiendom til en annen?
  Svar: Du kan flytte mellom egne eiendommer, forutsetningen er imidlertid at det står tilstrekkelig tilbake på kontoen til å dekke foryngelse og ungskogpleie fram til neste påregnelige hogst.
 • Spørsmål: Vedlikehold veiklasse 3 – går det an å bruke skogfond på vedlikehold der?
  Svar: Det kan dekkes med skogfond! 
 • Spørsmål: kostnader til utstyr ungskogpleie og planting, kan det dekkes over skogfondkontor?
  Svar: Utstyr kan ikke dekkes direkte, men en avskrivning/relevant timekostnad for bruk av utstyret dekkes som en del av kostnaden på gjennomføring av arbeidet. 
 • Spørsmål: Hvis en eiendom faller inn under hobbyskogbruk, er det da mulig å la være å sette av til skogfond?
  Svar: I de å tilfellene vi har av hobbyskog så har du ingen effekt av skogfondsordningen, men er fortsatt underlagt Skogloven og er forpliktet til å sette av minst 4% 
 • Spørsmål: I en nyplantet hogstflate hvor løvskogen «skyter opp» og gjerne allerede er 1 meter over granplantele – bør en gå inn og rydde der?
  Svar: Vent gjerne til løvet er 2-3 meter. Om du skjærer ned nye skudd kommer det like fort opp igjen nye, men ikke vent så lenge at bartreplantene blir hemmet.  Alternativt så er det en mulighet å sprøye løvoppslag FØR planting. 
 • Spørsmål: Hva er det som avgjør om du går fra hobbyskog til virksomhet? Er det når du før en viss inntekt, eller går det på hvor mye du kan hogge per år i skogen din?
  Svar: Hobby = IKKE egnet til å gå med overskudd. Kapitalbeskattet= Ikke eget drevet jordbruk, samt tilvekstpotensiale under 200 m3. Virksomhetsskog= Driver eget jordbruk, og alle med tilvekstpotensiale over 200 m3. Mer om dette i denne veilederen: https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=2202 
 • Spørsmål: Hvis man skal utføre ungskogpleie for en kunde, hvordan skal man bestemme pris per daa? Si f.eks. et bestand med en høyde på 5-6 meter i flatt terreng.
  Svar: Bruk timepris på oppdraget, dette blir så omregnet til pris pr/daa.
  Bruk gjerne tariffen for ungskogpleie som et grunnlag.https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/tariff/overenskomster/naturbruksoverenskomsten/ Deretter må du legge på dine kostnader til sosiale kostnader, redskap reise mm. 
 • Spørsmål: Hva bør en gjøre for at Vestfold og Telemark fylkeskommune også skal gi 1,3-1,5 kr i tilskudd pr plante. Vi får ingen tilskudd til planting pr dags dato.
  Svar: Hvis dette blir vedtatt vil det også omfatte Vestfold / Telemark.

[/av_textblock]
[/av_section]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-1fcaaeh’ sc_version=’1.0′]
[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-knosp8fz’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
Det som ble sagt og presentert på dette webinaret, var en innføring
Trenger du mer kurs på dette anbefaler vi at du går inn på skogkurs.no
Her ligger det flere kurs som er veldig nyttige for seg som skogbruker og eier.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-18mkasp’ sc_version=’1.0′]
[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2021/04/skogkurs_logo_vertikal_versjon2_S-svart-300×221.png’ attachment=’10417′ attachment_size=’medium’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» link=’manually,https://www.skogkurs.no/’ target=» title_attr=» alt_attr=» lazy_loading=’disabled’ id=» custom_class=» template_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-knostxt3′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_half]

[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2017/12/512-logo-skogselskap-300×300.jpg’ attachment=’3798′ attachment_size=’medium’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» link=» target=» title_attr=» alt_attr=» lazy_loading=’disabled’ id=» custom_class=» template_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-knosvnud’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-1l94r61′ sc_version=’1.0′][/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-10td9s9′ sc_version=’1.0′]

[av_button_big label=’Bli medlem nå’ description_pos=» icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://skogselskapet.no/medlem-i-skogselskapet/’ link_target=» title_attr=» color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color-highlight’ custom_bg_hover=’#444444′ color_font=’theme-color’ custom_font=’#ffffff’ id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-knoz24ru’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_button_big]

[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» template_class=» aria_label=» av_uid=’av-rqbv6x’ sc_version=’1.0′][/av_one_third]

[av_hr class=’default’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=» custom_icon_color=» av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-t9kw4p’ sc_version=’1.0′]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland