Mandag gjennomførte vi digital skogkveld med tema skogfond og ungskogpleie.

Vi er alle tjent med at vi setter fokus på disse temaene, om du er kjent med dette fra før eller kanskje er en helt ny skogeier.
Her får du en oversikt over hvordan skogfond fungerer, hvilke muligheter du har til å bruke pengene som settes av når skogen blir hogd.
Det blir vist eksempler fra lokalet Lillehammer området, men det meste av dette er nyttig for deg uansett hvilket området du holder til.
Håvard Midtskogen snakket om ungskogpleie, og understreke viktigheten av tidlige investeringer.

Her kan du laste ned presentasjonene i PDF: