Familiedag på Nærbø

Søndag 30. april arrangerte vi den årlige familiedagen på Vitengarden på Nærbø. Dette er et etterhvert tradisjonsrikt arragnement som trekker mye folk. Så også i år, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen.

Familiedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet, Skogselskapet og Rogaland 4H.

Sko

gselskapet  i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, skogsdrift, klima og fauna.

Her får familiene som deltok testet kunnskapen sin, og ved siste post ventet øks, sag og  velvoksne tømmerstokker. Her fikk både store og små prøvd seg på vedproduksjon.

Presisjonsfelling av  trær med «Fellejon» sto også på programmet.

I tillegg hadde vi utdeling av informasjon/vervebrosjyre på selve museet. Alt i alt nok en trivelig og travel søndag på Nærbø.  

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland