Aktuelle saker fra Hedmark

Skogselskapet i Hedmark ble stiftet i 1901 og er et av 17 fylkeslag. Vårt formål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen.

Kjernevirksomheten i Skogselskapet i Hedmark er å spre informasjon om skognatur og skogbruk med barn og unge som viktigste målgruppe. Vi tilbyr skoleskogdager for elever og kurs for lærere i fylket. I kontakten med skoleverket benytter vi læremiddelet Lære med skogen, som er tilrettelagt for skolen læreplanverk kunnskapsløftet.

Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Hedmark, og som medlem støtter du arbeidet vårt med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet vårt.

Skogselskapet i Hedmark tilbyr skolene i fylket lærerkurs og skoleskogdager for elever med undervisningsopplegg og aktiviteter fra læremiddelet “Lære med skogen”, som er tilpasset Kunnskapsløftet. Arrangementene fokuserer på bruk av skogen som arena for tverrfaglig undervisning og informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunnet.

Vi tilbyr også kommuner, skogeierlag og andre informasjonstjenester knyttet til skog og skogbruk. Eksempler på hva vi kan bistå med er:

  • Deltakelse med informasjon, aktiviteter og utstyr på skogdager
  • Planlegging av naturstier
  • Fungere som bindeledd mellom skogbransjen og skoleverket
  • Skaffe tilgjengelig informasjonsmateriell

Styret

Merete Furuberg (Leder) finnskogen.nakuhel@gmail.com  90163092

Lars Idar Røsten (Nestleder) larosten@bbnett.no  97155076

Britt Godtlund brittgodtlund@kvinneriskogbruket.no 917 42 922

Ole Arne Hagen olearne@linnea.as  957 66 416

Nils Haagenrud nils@garvik.org  909 14 404

Dagfinn Haget (vara) fmhedha@statsforvalteren.no 91681945

Ansatte:

Daglig leder Knut Arne Gjems gjems@naturogeiendom.no   91877874

Skogkonsulent Lars Erik Rønningen  ler@skogselskapet.no    959 78 200

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.