120 årsdag

Nordre Trondhjems amts skogselskab ble stiftet 9. mai 1899. Senere på året ble Trøndelagen Skogselskab stiftet i sørfylket. Medlemsmassen var 232 stk, og formenn i selskapene var skoginspektør Nicolay Martens og konsul John F. Bratt

Resultat oppnådd i 1899 var bl.a. oppretting av planteskole i Bymarka (Sommerseter) og at 501 barn plantet 11.800 planter i nordfylket. Aktivitetene ble finansiert med bidrag fra Det norske Skogselskab og bidrag fra både Steinkjær og Trondhjems Brændevinsamlag.

Fra 1899 til i dag har ca 750.000.000 skogplanter funnet veien fra våre planteskoler til skogen.

I dag suges CO2 fortere opp av trærne enn det som slippes ut fra fylkets andre samfunnssektorer. Trærne er samtidig et råstoff for verdiskaping av stor betydning for vår region.

Vi kan trygt si at Skogselskapets innsats gjennom 120 år har satt solide spor etter seg. Trærne etter skoleskogplantinga i 1899 er nok hogd. Det har gitt plass til nye trær, og de har allerede kommet et godt stykke inn i livsløpet.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag