60 mill ekstra midler til skogplanting i vår

Gledelig nyhet
– Det er veldig gledelig at LMD har fulgt opp denne saken så hurtig, og viser handlekraft i form av et slikt tilskudd. Ved bruk av annen arbeidskraft enn normalt, vil det nødvendigvis påløpe kostnader til rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging i felt, sier Trygve Enger, administrerende direktør i Skogselskapet.

En slik finansierings modell er derfor avgjørende for å sikre at et praktisk opplegg faktisk kan realiseres mht. utplanting. Det vil igjen bidra til at skogplantingen i store trekk kan gjennomføres som planlagt, og at skogens kretsløp og ressursene blir ivaretatt på en god måte, sier Enger.

Stor pågang
Denne saken har fått stor oppmerksomhet etter at flere aktører har satt søkelys på skogplantene som nå ligger på lager og venter på å bli plantet.
Skogselskapet sin oppfordring om å melde seg som plantør, har spredt seg mye den siste uken, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Vi oppfatter det som svært positivt at så mange engasjerer seg i dette initiativet. Alle de gode tilbakemeldingene og responsen for å bidra, er en bekreftelse på hva skogen faktisk betyr for oss i disse dager, sier en optimistisk Trygve Enger.

Les mer om saken, og meld deg til planting her>>

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, sier på regjeringens nettsider, at hun håper et ekstra plantetilskudd vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen.

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn av koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er utfordringen knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting. Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes, sier Bollestad.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland