Årsmøte arrangeres digitalt (Teams) tirsdag 24. august kl. 18.00 til 19.30.
Når du melder deg på, får du en link på mail som du går inn på.

Saksliste:

  • Velkommen v/Erik Eid Hohle
  • Godkjenne innkalling
  • Valg møteleder og referent
  • Valg to personer til å undertegne protokollen
  • Årsberetning og regnskap
  • Valg (leder, styret, varamedlemmer og valgkomité)
  • Godtgjørelser
  • Avslutning