Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i skogselskapet.   Leder    :     Trygve Haugeland  –   Lyngdal  – tar gjenvalg – velges for 1 år N.leder :     Elma Liane                – Lillesand  – tar gjenvalg – velges for 1 år Styremedlemmer – her er kun Elma Liane på valg. Hun tar gjenvalg og velges for 3 år. Når det […]

  Skogselskapet i Agder inviterer til åpen dag på planteskolen 28/9-21! Skogselskapet i Agder flyttet inn i nye lokaler på planteskolen denne sommeren. Sammen med planteskolen har vi ett godt fagmiljø og flotte omgivelser. Vi er opptatt av de unge spirer, både ungskog og ungdom/barn, så dette er midt i blinken! I denne anledning ønsk […]

Årsmøte 2021 blir avholdt på KVS-Bygland 21/8-21. Fremmøte mellom 09-10. Innkalling, saksliste og årsmelding for 2020 blir sendt ut i slutten av uke 24. .

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=»] [av_button label=’E-bok for nye skogeiere i Agder’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,http://skogselskapet.no/e-bok-for-nye-skogeiere/’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» […]

Naturligvis (også kjent som Landbrukets dager) ble tradisjonen tro igjen arrangert på Evjemoen i midten av august. Skogselskapet var også i år tilstede med stand, aktiviteter og informasjon. Vi ser tilbake på ei minnerik helg med mye god skogprat, felleskap med andre organisasjoner i skogfamilien og aktiviteter for store og små. Vi er godt fornøyd […]

Skogselskapet i Agder hadde sitt årsmøte 5. mai på Mydland gård i Hægebostad kommune med svært godt fremmøte og god stemning. Tilbakemeldingene på arrangementet har vært mange og gode. Dette motiverer til økt innsats. Hovedtemaer var historien om skogreisingen i Vest Agder og juletreproduksjon. Tidligere fylkesskogmester Oddbjørn Aardalen og den store skogvennen Reidar Vrålstad beskrev […]

Nyere skogeiere er målgruppa til et prosjekt i Agderfylkene i regi av Agder Skog- og Trenæringsforum. Prosjektet driftes av Skogselskapet i Agder, og er finansiert av Skognæringa Kyst, Fylkesmannen og av Vest Agder Fylkeskommune. En viktig del av prosjektet har vært e-boka «Førstehjelp for nye skogeiere på Agder». Denne boka må lastes ned fra nett, […]