Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i skogselskapet.   Leder    :     Trygve Haugeland  –   Lyngdal  – tar gjenvalg – velges for 1 år N.leder :     Elma Liane                – Lillesand  – tar gjenvalg – velges for 1 år Styremedlemmer – her er kun Elma Liane på valg. Hun tar gjenvalg og velges for 3 år. Når det […]

  Skogselskapet i Agder inviterer til åpen dag på planteskolen 28/9-21! Skogselskapet i Agder flyttet inn i nye lokaler på planteskolen denne sommeren. Sammen med planteskolen har vi ett godt fagmiljø og flotte omgivelser. Vi er opptatt av de unge spirer, både ungskog og ungdom/barn, så dette er midt i blinken! I denne anledning ønsk […]

Årsmøte 2021 blir avholdt på KVS-Bygland 21/8-21. Fremmøte mellom 09-10. Innkalling, saksliste og årsmelding for 2020 blir sendt ut i slutten av uke 24. .

Å tilegne seg kunnskaper om skogbruk blir viktigere og viktigere. På et seminar under Arendalsuka, med tittelen «Vi har trua – derfor investerer skognæringen», orienterte en rekke bedriftsledere om deres fremtidsplaner. Stemningen bar tydelige preg av at oljetåka er i ferd med å lette, slik at vi nå ser mer og mer av fastlandsnorge. Dette […]

Naturligvis (også kjent som Landbrukets dager) ble tradisjonen tro igjen arrangert på Evjemoen i midten av august. Skogselskapet var også i år tilstede med stand, aktiviteter og informasjon. Vi ser tilbake på ei minnerik helg med mye god skogprat, felleskap med andre organisasjoner i skogfamilien og aktiviteter for store og små. Vi er godt fornøyd […]

Skogselskapet i Agder hadde sitt årsmøte 5. mai på Mydland gård i Hægebostad kommune med svært godt fremmøte og god stemning. Tilbakemeldingene på arrangementet har vært mange og gode. Dette motiverer til økt innsats. Hovedtemaer var historien om skogreisingen i Vest Agder og juletreproduksjon. Tidligere fylkesskogmester Oddbjørn Aardalen og den store skogvennen Reidar Vrålstad beskrev […]

Nyere skogeiere er målgruppa til et prosjekt i Agderfylkene i regi av Agder Skog- og Trenæringsforum. Prosjektet driftes av Skogselskapet i Agder, og er finansiert av Skognæringa Kyst, Fylkesmannen og av Vest Agder Fylkeskommune. En viktig del av prosjektet har vært e-boka «Førstehjelp for nye skogeiere på Agder». Denne boka må lastes ned fra nett, […]