Oppføringer av Agder

Jakt på timeplanen!

Det var mange spente elever som møtte til rådyrjakt på Skogselskapets eiendom Epledal i Lyngdal en fin førjulsdag. Det er blitt tradisjon at elevene på 7 trinn på Berge skole får oppleve jakt på nært hold som en del av opplæringen. For mange av barna er dette deres første møte med jakt. KVS- Lyngdal (naturbruksskolen), […]

Protokoll årsmøte 2020

 Årsmøte 2020, Skogselskapet i Agder       Tid: Lørdag 22. august kl. 09.00 – 15.00 Sted: Søgne videregående skole i nye Kristiansand kommune.   37 deltagere møtte frem til årsmøte. Av disse var 33 stemmeberettiget. Grunnet den pågående koronapandemien var årsmøtet utsatt fra 6. juni.  Styret besluttet å gjennomføre årsmøte da myndighetene myket opp […]

Hjemmeskoleskogdager i Koronatiden

Fylkesskogselskapene omkring i landet tilbød ulike tilbud i den spesielle tiden vi hadde i vår. Da vi på grunn av stengte skoler og senere restriksjoner, ikke kunne gjennomføre de mangeplanlagte skoleskogdagene fikk barneskolene i Agder tilbud om å bruke ett skreddersydd opplegg fra oss. Skogens mattetime, Skogens samfunnsfagstime, Skogens gymtime, Skogens kunst og håndverkstime, Skogens […]

VELG NATURBRUK

Søknadsfristen 1.mars til videregående skole nærmer seg. Skal du begynne på videregående, eller kjenner noen som skal begynne, vil vi oppfordre alle til å vurder Naturbruk. Vi har nå fem flotte naturbruksskoler i Agder, Søgne VGS., KVS – Lyngdal, Flekkefjord VGS, Tvedestrand VGS. Avd. Holt og KVS – Bygland. Linjetilbudet på disse skolene er noe […]

Protokoll årsmøte 2019 Skogselskapet i Agder. Froland 25.05.2019

Referat 71 møtte. Av disse var 70 stemmeberettiget. Ordfører i Froland Ove Gundersen kommune åpnet årsmøtet med hilsen, og ønsket delegatene velkommen til årsmøtet. Han vektla Froland kommune sin posisjon som skogkommune og mange arbeidsplassene knyttet til næringen.   Sak 1:                 Godkjenning av innkalling og saksliste.                             Vedtak: Godkjent uten anmerkninger Sak 2:                […]

Årsmøte 25.05.2019

Skogselskapet i Agder holdt sitt årsmøte i på Mykland i Froland 25.05. hele 70 delegater møtte og det ble en flott dag. Vi vil i år publisere en artikkel/referat sett fra en av delegatenes perspektiv og briller. Artikkelen er skrevet av en av medlem i skogselskapet og leder Grimstad skogeierlag Jan Ellingsen.   Det ble […]