Fra oljealder til trealder. Åpen og fagdag. Velkommen til Lørdag 12 august. ER AVLYST, på grunn av flomm, vi jobber med ny dato for arrangementet Det grønne skifte i praksis, Hvordan gå fra fossilt karbon til grønt karbon. Industribygging i praksis. Tid: Lørdag 12 august   kl. 11.00  – 14.30 Hvor: Gjøvik,  -oppmøte  Eidsiva Bioenergi sitt […]

Her er alle innleggene på miniseminaret : Bærekraftig byggeri, Bruk av tre i store byggeprosjekter v/ Aasmund Bunkholt «Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Informasjon om byggeprosessen i Biri planteskole. v/Ola Gram Dæhlen Fremtidens industrielle bygg v/Joakim Dørum Fornybart industrielt tre inn i fremtiden v/Ole Jonny Kalstad Erfaringer fra Biri IL, Hva skal til for å velge tre som byggemateriale […]

Vi i Norge er best på å bygge i tre, med gammel kunnskap bygges det moderne trehus. Hust som er bygget på Biri Planteskole har kunnskaps røtter helt tilbake til Vikingtia.

I dag  har CO2 binding, natur og miljø en  sentral plass i miljødebatten. Dette gir våre stedegne treslag muligheter. Dette gjør at skogbruket for større utfordringer, men også muligheter. Våre lokale treslag skal ikke bare produsere nyttvirke, men være klimaregulatorer, som deler av et vakkert landskap eller som co2 binder og vern mot forurensning som […]