Vi bygger i tre

Vi i Norge er best på å bygge i tre, med gammel kunnskap bygges det moderne trehus. Hust som er bygget på Biri Planteskole har kunnskaps røtter helt tilbake til Vikingtia.

En kan si det på denne måten «huset dere ser på bildene er et moderne stavlaftehus bygget på ideer fra gamle stavkirker»  Huset er et industribygg i tre og det er konkurransedyktig med stål og betong på pris. I tillegg er det er livsløpshus den dagen det skal ned består det nesten bare av fornybare energi. Tre  er rett og slett det mest miljøvennlige materiale vi kan bygge i.

Tenk dere at viss vi hadde bygd dette huset i stå: Da ville vi ha fraktet jernmalmen fra gruvene i Kiruna til Narvik på tog, deretter med båter til Kina som går på tungolje, smeltet det om til jern med bruk av kull og olje, fraktet det tilbake til Oslo med båt som går på tungolje, lastet det om på trailere og kjørt det til Biri. I stede kan vi hugge tømmer i Vardal,Snertingdal og Biri frakte dette til lokale fabrikker videreforedle dette til trehus lokalt. Når da skogeieren planter etter seg har vi da en fornybar resurs. Dette er klimapolitikk i praksis. Det er da lett å skjønne at det best å bygge med tre.

Trefokus har laget en veileder for de som ønsker og bygge i tre » Trefokus » Viss du er byggherre eller entreprenør bør du lese dett før du starter. Lykke til.

Tre er bare helt FANTASTISK.

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland