Oppføringer av

Omdømmeprosjekt i Follo

Skogselskapet sammen med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor startet høsten 2017 opp omdømmeprosjektet «Skogbruk og publikum i Follo.» Skogbruket i Follo har ved flere anledninger fått mye negativ oppmerksomhet rundt ulike skogbruksaktiviteter og da spesielt hogst. Prosjektet som skal vare ut 2019 har som sin oppgave å kartlegge skogeieres, organisasjoners og enkeltpersoners oppfatning av skogbruket. […]

Skoleskogdager i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus er også i dette skoleåret godt i gang med skoleskogdager for 6. klassetrinn i Akershus. Vi har nå som halve mai har gått, hatt med over 1000 skolebarn ute i skogen. Før sommerferien kommer rundt 2000 barn til å ha vært med Skogselskapet på tur ut i skogen. Skogselskapet i […]

Året som gikk – 2017 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har også i 2017 hatt et aktivt år med mye ideelt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogen mangesidige betydning. Våre medarbeidere har gjennomført mer enn 85 egne arrangement, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 780 voksne og 2549 barn og unge. Skoleskogdager Alle barneskolene i Akershus fikk også […]

Årsmøte Oslo og Akershus – og miniseminar om flerbruk

Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag  6. juni på Torstad gård i Asker Årsmøte kl 15:00 Dagsorden: Åpning ved styreleder Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av to personer til å underskrive protokollen Behandle og godkjenne styrets årsberetning Behandle og godkjenne årsregnskapet Valg Fastsette medlemskontingent Behandle innkomne saker (Frist for […]

Uteskole for alle

Denne høsten har vi i Skogselskapet i Oslo og Akershus hatt et ekstra givende prosjekt. I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi startet arbeidet med å etablere et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Ekstra morsomt er det også at vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen.