Familiedag og stubbekonsert i Stryn

Førre helg starta Skogselskapet med familiedagar og stubbekonsert, og allereie førstkommande sundag kjem den neste. Då blir det familiedag i Oppstryn der det er aktivitetar som spikking, bygging av treklossar, natursti (guida), og treet som råstoff (lukt og kjenn på bl.a. stoffet cellulose og lignin).

Foto: Camilla Monsen

Me håpar mange tek med seg heile familien til eit dag i skogen. Familiedagen vil inneberer aktivitetar for born i alle aldrar og er open for alle. Skogselskapet, som er ein ideell medlemsorganisasjon, ynskjer at alle skal få oppleve skog som ein verdifull kjelde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremje forståinga for skogens mangesidige betyding.  Med aktivitetar der deltakarane lærer og aktiviseres ute i skogen, har me tru på at sitt att med meir enn berre ei fin turoppleving etter ein slik dag.

Etter aktivitetane vil Sissel Marie spele med bandet sitt foran trestubbar som publikum kan sitte på.

Det blir satt opp skilt ved vegen, og ved parkeringa.

Familiedagen blir halden ved Oppstrynsvatnet

Sving til høgre like før Strynvatn camping, og parker ved velteplassen. Deretter er det eit par hundre meter å gå på traktorveg.

Familiedag & stubbekonsert rundt om i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Skogselskap lanserer i sommar eit nybrottstiltak som kombinerer musikkopplevingar og skogaktivitetar for born. Minst seks stubbekonsertar blir haldne rundt om i Sogn og Fjordane.

Skogselskapet inviterer alle barnefamiliar og andre til ein skogdag der me i tillegg til skoglege aktivitetar har fått lokale artistar til å spele føre trestubbar som publikum kan sitte på, derav namnet «stubbekonsert».

Sjølv med strenge korona-restriksjonar, så er det ingen som kan ta oss på at publikum ikkje sitt på fastmonterte sitteplassar, fortel ein nøgd dagleg leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap Ruben R. Bøtun.

Skogselskapet jobbar med å formidle skogens mangesidige verdiar, og det å nytte skogen til andre formål enn eit aktivt skogbruk er også noko som er viktig å formidle. Ikkje minst ynskjer me å løfte fram lokale artistar som endeleg kan spele føre eit publikum att! Takka vere god økonomisk stønad frå Gjensidigestiftinga, Fylkeskommunen, Statsforvaltaren og kommunane har me mogelegheit til å tilby denne familiedagen & stubbekonserten heilt gratis for dei som ynskjer å delta, seier Bøtun

Familiedagane vil starte kl 12.00, og det blir haldt aktivitetar for born i omtrent alle aldrar. Det vil vere spikking, quizar, smaksprøvar og andre aktivitetar der borna lærar samstundes som dei gjer aktivitetar. Etterpå vil ein artist/band halde ein konsert.

Det er spesielt gledeleg å invitere til konsert når det er so mange festivalar som må avlysast i år. Dette er ein av få mogelegheiter lokalbefolkninga i Sogn og Fjordane har til å oppleve lokal kultur, og me vonar at mange tek turen ut i skogen for denne unike opplevinga! seier ein entusiastisk Ruben R. Bøtun.

Det er satt opp 6 familiedagar, med 6 ulike artistar/band. Den første familiedagen blir ved Dagsturhytta i Sogndal, 300 moh. Her vil ein kunne nyte utsikta samstundes som ein høyrer på Håvard Øyrehagen sine velspelte tonar.

Det jobbast med å få endå eit par artistar, men Skogselskapet held korta tett til brystet om kven som kan vere aktuelle, og kvar det eventuelt blir arrangert.

Les mer

Planteopplæring i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med opplæring av norske plantørar, og berre i mai har det blitt arrangert 6 plantedagar med 60 deltakarar i regi av Skogselskapet.

Etter at det blei kjent for ålmenta at dei utanlandske plantørane ikkje ville komme seg til Noreg for å plante skog, og det var stort behov for norsk arbeidskraft har pågangen vore enorm. Fleire hundre personar har tatt kontakt med skognæringa for å arbeide både på deltid og fulltid med skogplanting. I Vestland har Skogselskapet tatt på seg oppgåva med å lære opp dei som har meldt interesse for planting. Berre i første halvdel av mai vart det arrangert 6 plantedagar og etterpå har ein del av deltakarane satt mange planter i jorda for AT Skog, Nortømmer og Fjortømmer, dei tre næringsaktørane i skogbruk i Vestland.

Samarbeid – Skogselskapet, næringa og forvaltinga

«Plantedagane er eit godt samarbeid mellom Skogselskapet, næringa og forvaltinga (Statsforvaltaren), og var heilt naudsynt når pågangen var så stor som den var. Det er fleire hundre tusen planter som skal plantast i fylke vårt, og me håpar og trur at den norske arbeidskrafta gjer ein framifrå innsats for å plante så mange planter som mogeleg. Det er naturleg at det vil ta litt tid med både opplæring og innøving av gode rutinar, men me håpar at skogplanting er noko lokalt busette nordmenn kan fortsette med i dei kommande åra også»  seier dagleg leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap, Ruben Bøtun.

Stor interesse

Det er ikkje berre potensielle plantørar som melder si interesse for skogplanting, også media har brukt mykje omtale på skogsaka. I den siste tida har både radio, aviser og TV frå både lokale og riksdekkande media skreve og filma om skogplanting på Vestlandet. Den store interessa for skogbruk er eit godt teikn, og det syner at fleire enn oss trur på skogbruket i framtida.

Innkalling til årsmøte på Brandsøy

Innkalling til årsmøte 28.mai 2021 “TRYKK HER”

 

Alle medlemmer blir invitert gjennom e-post og post, og innkallinga har blitt sendt ilag med årsmeldinga for 2020.

Grunna korona-pandemien er det per dags dato berre lov å samle 10 personar på innandørsarrangement, og me ber alle som ynskjer å delta sendte ein mail til ruben@skogselskapet.no for påmelding. Om ein ynskjer å delta digitalt, så gi beskjed om det også, så vil ein få ein link til møtet.

 

Me håpar me kan samle mange fleire neste år.

 

mvh

Ruben R. Bøtun
Dagleg leiar
Sogn og Fjordane Skogselskap

Skogdagar i Vestland våren 2021

Sogn og Fjordane Skogselskap skal i løpet av våren 2021 arrangere mange skogdagar rundt om i fylket.

Her er ein oversikt over dei skogdagane/skogkveldane som blir arrangert, (blir oppdatert fortløpande).

 

Dag Dato Klokkeslett Kvar Kommune Skogdag
Måndag 26.apr 17.00 Valeberg Sogndal Ungskogpleie i furuskog
Tysdag 27.apr 17.00 Holmedal Askvoll Ungskogpleie
Onsdag 28.apr 10.00 Innvik Stryn Ungskogpleie og planting
Onsdag 28.apr 17.00 Brandsøy Kinn Ungskogpleie
Torsdag 29.apr 10.00 Sandane Gloppen Ungskogpleie
Torsdag 29.apr 17.00 Dale Fjaler Ungskogpleie, planting og hogwst
Fredag 30.apr 10.00 Eikås i Jølster Sunnfjord Ungskogpleie i furuskog
Måndag 03.mai 17.00 Simonsetervegen Luster Ungskogpleie og planting
Tysdag 4.mai TBA TBA TBA Planteopplæring
Onsdag 5.mai TBA TBA TBA Planteopplæring
Torsdag 06.mai 18.00 Flotenvegen, Vangsnes Vik Ungskogpleie og planting
Fredag 07.mai 13.00 Saurdalsvegen, Balestrand Sogndal Ungskogpleie og planting

Endå ein kursdag for nye skogeigarar på grunn av stor interesse

Tysdag 13.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Grunna stor interesse for kurset den 7.april, så vil me halde endå eit kurs for nye skogeigarar. Kurset blir holdt tysdag 13.april.

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

 • Hogst (forventingar av verdiar)
 • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
 • Skogkultur
 • Skatt og skogfond
 • Skogsbilveg/traktorveg
 • Tilskotsordningar i skogbruket
 • Frivillig skogvern
 • Skogbruksplan
 • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk (6 ledige plassar pr. 7.april), og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet i Sogn og Fjordane.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og vegplanleggar Tormod Jacbosen. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

Skogkurs for nye skogeigarar

Onsdag 7.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

 • Hogst (forventingar av verdiar)
 • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
 • Skogkultur
 • Skatt og skogfond
 • Skogsbilveg/traktorveg
 • Tilskotsordningar i skogbruket
 • Frivillig skogvern
 • Skogbruksplan
 • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk, og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og ein av vegplanleggarane i Skogselskapet. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

Perfekte forhold for hogst vinteren 2021

Været har halde seg tørt og kaldt gjennom heile januar månad, og værutsiktene ser lovande ut i februar også. Det har til og med vore solide kuldegrader langt ute på kysten i januar/februar så langt. Dette gir perfekte forhold for skogsarbeid, noko me ser på deltakartala på skogdagane våre. 

Det har vore så bra deltaking, at Kystskogbruket har skreve ei nettsak om både kursinga og værforholda på deira nettsider (link). Og når interessa er så stor, så må me berre fortsetta med den gode jobben med å tilby skogeigarane kurs og informasjon om alt som har med skog å gjere. I januar har me send ut informasjonsbrev til medlemmane våre (er du ikkje medlem kan du bli det her!)

Skogdag i Fjaler 1.februar. Foto: Arnt Laukeland

 

No er me i planlegginsfasen av å arrangere fleire skogdagar i Hordaland-regionen. Korte Kurs prosjektet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune, og då skal me tilby kurs i heile Vestland fylke. Om det er interesse for skogdag/kurs i tømmerkapping, skogfond, introduksjonskurs for nye skogeigarar eller andre tema, send oss ein mail til: ruben @ skogselskapet.no, så ser me kva me får til på Vestlandet. Oversikt over planlagte skogdagar finn du her: https://skogselskapet.no/skogdagar-i-sogn-og-fjordane/

Foto: Dag E. Bøtun

 

I full gong med skogdagar i Sogn og Fjordane

Denne veka starta me med skogdagar i Sogn og Fjordane. Vår instruktør instruktør, Arnt Laukeland, har lagt fram kvalitetsreglementet som no er gjeldane for dei som driv med eigenhogst. Det er mykje ein skal tenkje på, alt frå toppdiameter på sagtømmer til kva som godtas av krok. Både i Byrkjelo i Gloppen og Førde i Sunnfjord var det særs godt oppmøte, og me er sikre på at kurset ga dei oppmøtte god informasjon og rettleiing når dei no skal ut å hogge skog.

På fleire av skogdagane møtte også skogsjefen frå kommunen, lokale entreprenørar, skogbruksleiar i skogeigarlaget og andre tømmerkjøparar. 

Allereie på laurdag er det ny skogdag med fokus på kapping av tømmer, og lista over skogdagar blir heile tida oppdatert. Følg oversikta her!