Endå ein kursdag for nye skogeigarar på grunn av stor interesse

Tysdag 13.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Grunna stor interesse for kurset den 7.april, så vil me halde endå eit kurs for nye skogeigarar. Kurset blir holdt tysdag 13.april.

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

 • Hogst (forventingar av verdiar)
 • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
 • Skogkultur
 • Skatt og skogfond
 • Skogsbilveg/traktorveg
 • Tilskotsordningar i skogbruket
 • Frivillig skogvern
 • Skogbruksplan
 • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk (6 ledige plassar pr. 7.april), og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet i Sogn og Fjordane.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og vegplanleggar Tormod Jacbosen. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

Skogkurs for nye skogeigarar

Onsdag 7.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

 • Hogst (forventingar av verdiar)
 • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
 • Skogkultur
 • Skatt og skogfond
 • Skogsbilveg/traktorveg
 • Tilskotsordningar i skogbruket
 • Frivillig skogvern
 • Skogbruksplan
 • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk, og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og ein av vegplanleggarane i Skogselskapet. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

Perfekte forhold for hogst vinteren 2021

Været har halde seg tørt og kaldt gjennom heile januar månad, og værutsiktene ser lovande ut i februar også. Det har til og med vore solide kuldegrader langt ute på kysten i januar/februar så langt. Dette gir perfekte forhold for skogsarbeid, noko me ser på deltakartala på skogdagane våre. 

Det har vore så bra deltaking, at Kystskogbruket har skreve ei nettsak om både kursinga og værforholda på deira nettsider (link). Og når interessa er så stor, så må me berre fortsetta med den gode jobben med å tilby skogeigarane kurs og informasjon om alt som har med skog å gjere. I januar har me send ut informasjonsbrev til medlemmane våre (er du ikkje medlem kan du bli det her!)

Skogdag i Fjaler 1.februar. Foto: Arnt Laukeland

 

No er me i planlegginsfasen av å arrangere fleire skogdagar i Hordaland-regionen. Korte Kurs prosjektet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune, og då skal me tilby kurs i heile Vestland fylke. Om det er interesse for skogdag/kurs i tømmerkapping, skogfond, introduksjonskurs for nye skogeigarar eller andre tema, send oss ein mail til: ruben @ skogselskapet.no, så ser me kva me får til på Vestlandet. Oversikt over planlagte skogdagar finn du her: https://skogselskapet.no/skogdagar-i-sogn-og-fjordane/

Foto: Dag E. Bøtun

 

I full gong med skogdagar i Sogn og Fjordane

Denne veka starta me med skogdagar i Sogn og Fjordane. Vår instruktør instruktør, Arnt Laukeland, har lagt fram kvalitetsreglementet som no er gjeldane for dei som driv med eigenhogst. Det er mykje ein skal tenkje på, alt frå toppdiameter på sagtømmer til kva som godtas av krok. Både i Byrkjelo i Gloppen og Førde i Sunnfjord var det særs godt oppmøte, og me er sikre på at kurset ga dei oppmøtte god informasjon og rettleiing når dei no skal ut å hogge skog.

På fleire av skogdagane møtte også skogsjefen frå kommunen, lokale entreprenørar, skogbruksleiar i skogeigarlaget og andre tømmerkjøparar. 

Allereie på laurdag er det ny skogdag med fokus på kapping av tømmer, og lista over skogdagar blir heile tida oppdatert. Følg oversikta her!

 

 

 

 

Julegavetips fra Skogselskapet

Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?

Innkalling til årsmøte

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund