Eiendommer Helgeland

Eiendommer Trøndelag

Skogen i Trøndelag

Barkbillene kan være her

Fylkesmannen i Innlandet advarer nå mot mulig store angrep i enkelte områder. Det har vært gode værforhold i juni, med varmt vær over hele Østlandet. Dette er gode forhold for granbarkbilla. I tillegg kan skogen være stresset av mye blomstring og frøproduksjon i 2019, som øker farene for angrep. Vi anbefaler dere å følge med i skogen.
Fylkesmannen i Innlandet gir deg tips på hvordan du kan bekjempe dette og registrere angrep.

Hos NIBIO kan du også lese mer om Granbarkbillen.

Tilbakeblikk 2019 fra Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap årskavalkade 2019

I det følgende har vi trukket frem noen utvalgte, utadrettede aktiviteter og prosjekter som beskriver utviklingen og satsingen i Skogselskapet gjennom 2019 – fra nok et spennende og innholdsrikt år.

Januar – Videreutvikling og planlegging av det meget populære prosjektet Tre om Tre Spikk, som aktiviserer en rekke skoler og skolebarn – er medfinansiert av Sparebankstiftelsen. Planlegging og forberedelser av ulike utadrettede arrangementer og prosjekter fremover.

Februar – Planlegging og gjennomføring av EFNS Skogs-EM på Ski 2019 i Bayern med en aktiv delegasjon fra Norge.


Mars Markadagen 2019 på Skullerud i Oslo, Skogselskapet var sentrale i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dette er et årlig arrangement der de ulike idretts- og friluftsorganisasjonene viser frem ulike lavterskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog og natur.

Skifestival/Nordiske grener og Verdenscupavslutning i Skiskyting i Holmenkollen, Skogselskapet hadde en sentral plassering med bålpanner og utstyr i Kapellskogen hvor skogens mangesidige betydning ble formidlet til publikum.

April – 10-års-jubileumskonferanse for Markaloven. Planlegging og forberedelser for Skog og Trekonferansen og ulike utadrettede arrangementer og prosjekter fremover.

Mai Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann for 3.000 studenter fra voksenopplærings- og mottaksklasser i Oslo og Akershus. Et samarbeid med OOF og andre marka- og friluftsorganisasjoner. Skogselskapet var sentral i planlegging og gjennomføring, med bla. plankehyttebygging og synliggjøring av skogens mangesidige betydning. Konferanse i regi av Norsk Friluftsliv om hvordan den nasjonale helsepolitikken legges til rette for mer friluftsliv og fysisk aktivitet. Skogselskapet deltok og fikk nyttig kompetanse og utvidet nettverk.

Skog og Tre 2019 på Gardermoen, konferansen som har blitt den viktigste møteplassen for sektoren ble igjen gjennomført med stor suksess.

Juni Skog og Vann på Norsk Skogmuseum, med over 3.000 elever, er et av de største friluftsarrangementene med faglig tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. Finalen av Skoglekene 2019 ble avholdt i forbindelse med Skog og Vann.

Juli – Ferietid i Norge, en variert sommer som ga meget gode vekstvilkår for skogen.

August Arendalsuka 2019, Skogselskapet og AT-Skog samarbeidet om stand og informasjon om skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

Grilloppdrag og utadrettet virksomhet på friluftskonserter på Frognerseteren Friluftssenter med KORK og Di Derre, samt Ingebjørg Bratland.

Skoleskogdager på Sognsvann med over 1.000 skolebarn fordelt over to dager og tilsvarende stor aktivitet med skoleskogdager i resten av landet. Skogbrukstunet på Jakt- og fiskedagene på Elverum med over 25.000 besøkende.

Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning, 30.000 besøkende, Skogselskapet stilte med stor stand hvor plankehyttebygging og skogbrannquiz var hovedaktivitet i tillegg til spikkekurs.

September Friluftslivets dag på Sognsvann med ca. 10.000 besøkende, plankehytte, skogbrannquiz og spikkekurs.

Markasamling med OOF, tema var alternative hogstformer i skogen. Befaringer og opplegg i området til Losby Bruk. Over 100 deltakere fra friluftslivs- og naturvernorganisasjoner til grunneiere, skogforvaltere og forskere.

Dyrsku’n i Telemark med over 90.000 besøkende, de lokale fylkesskogselskapene og DnS deltok på skogtunet.

Oktober – Fagtur for ansatte til Etiopia, hvor Skogselskapet bla. bidrar med oppbygging av planteskoler i et større samarbeidsprosjekt styrt av NFG. Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Norskog.

November – Deltakelse og stand på Østlandsk Lærerstevne i Oslo over to dager med nærmere 5.000 lærere.

Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Norskog. Deltakelse på Zero- konferansen 2019. Jubileumsarrangement for Landsskogtakseringen 100 år. Regnskogfondet 30 år, jubileumskonferanse. Rådsmøte i Skogselskapet og egen samling for ansatte i Skogselskapsfamilien bla. med tema synlighet og utadrettede aktiviteter.

Desember – Skogselskapet deltok med stor stand på årets Julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. To helger med besøk av omlag 30.000 mennesker og Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Mange 100 barn deltok på Skogselskapets spikkeverksted. Skogens betydning var igjen i sentrum på flere måter.

ooOOoo

Listen ovenfor er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av året. Som eksempler på andre overordnede oppgaver i Skogselskapet i 2019 så kan nevnes produksjon og utgivelse av 11 nummer av Norsk Skogbruk – som er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogbruk i Norge. Videre er det produsert ulike tidsskrifter og bøker – alt fra Nøkkelen til Kretsløpet. Samarbeidsprosjektet med Kystskogbruket kan trekkes frem som et godt eksempel på et viktig informasjonssprednings-prosjekt med målsetning om økt aktivitet i skognæringen.

I tillegg kommer naturligvis et utall av større og mindre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer som er gjennomført i regi av de 17 fylkesskogselskapene rundt om i hele landet.

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og bevis på noe av det flotte arbeidet som utføres – og som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens muligheter.   

Skogselskapet ønsker fortsatt å være en god og aktiv brobygger mellom de ulike aktørene og sikre en faktabasert og objektiv framstilling av skogens mangesidige betydning. Sammen får vi til mye – mange takk for bidrag, innsats og det gode samarbeidet i 2019!

                                                          

Østlandsk lærerstevne 2019

Tradisjonen tro deltok Skogselskapet på årets utgave av Østlandsk lærerstevne i samarbeid med Anno Norsk Skogmuseum. Lærerstevnet samler lærere fra hele Østlandet til to dager med kurs og utstilling i lokalene til Oslo Met. Arrangementet talte i år 4750 deltagere og 117 kurs.

Sammen informerer vi om skolearrangementet Skog og Vann på Skogmuseet i juni og om Skoglekene for 5. klasse som har sin finaledag på museet i forbindelse med Skog og Vann. Det er forbausende menge lærere som er interessert i å bruke skogen aktivt i undervisningen og vi informerer om mulighetene for å få bistand til å gjennomføre skoleskogdager lokalt.

Skoleskogdager i Oslo

28. og 29. September var det nok en gang klart for skoleskogdager ved Sognsvann i Oslo faktisk for 21.gang! Over 1100 5.klassinger var påmeldt fra 49 klasser og 19 skoler. Dette er litt færre elever enn normalt, men dette kan varierer med blant annet årskullenes størrelse.


Vi holder fast ved våre tradisjonelle aktiviteter: alle elvene skal gjennom en løype i skogen der det orienteres om ulike ener tilknyttet skog og mark. Det er tynning av skog og tømmertransport, dyreliv i skogen, biologisk mangfold, bruk av tre ungskogpleie. Før og etter rundturen i skogen kunne elevene snekre plankehytte, bli Skogens Brannvokter, spikke, sage og balansere på tømmerstokker.

Vi takker grunneier Oslo kommune, Bymiljøetaten for samarbeidet. Øvrige bidragsytere er Skogselskapet i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus sammen med velvillige elever fra Natur videregående skole.

Mye folk på skogbrukstunet på De nordiske jakt- og fiskedagene 2019

Nesten 30.000 mennesker besøkte De nordiske jakt- og fiskedagene 8.-11. august på Anno Norsk skogmuseum i Elverum. Skogselskapet har ansvaret for skogbrukstunet hvor det er ulike aktiviteter for store og små. I år var det blant annet bygging av plankehytte, spikking og rundløype med ulike spørsmål og oppgaver.

De nordiske jakt- og fiskedagene ble i 2019 arrangert for 57. gang, og er blitt Norges viktigste møteplass for jegere, fiskere og friluftsfolk.

Bredspektret utedag ved Sognsvann 

I nydelig høstvær hadde kulturminister Trine Skei Grande gleden av å åpne Friluftslivets dag på Sognsvann som er en del av friluftslivets uke, og en friluftslivsdag fullspekket med ulike aktiviteter.

Tekst/foto: Trygve Enger

Store og små kunne hele dagen boltre seg i en rekke friluftsaktiviteter som kano- og kajakkpadling, båtturer, quizer, blindestafett, zip-line, eventyrsti, spikking, sopptur, sommerski, bål og pølsegrilling, turmat fra hele verden, og mye, mye, mer!
Skogselskapet var representert med både store og små medarbeidere og sto for utdeling av Skogskaffe og Markavann. Naturstien, som i år hadde tema om skogbrann og verving av Skogens brannvoktere, ble svært godt besøkt. Og vår plankehytte som var bygget av langt over 2000 skolebarn var gjenstand for storinnrykk med mye lek og moro samtidig som det var kulisser for Skogselskapets budskap og aktiviteter. I tillegg var skogselskapets spikkeaktivitet populær blant de besøkende.
Det var ingen snekring på Friluftslivets dag (til stor skuffelse for mange barn), men arrangørene ønsket å redusere støy av hensyn til publikum og de øvrige organisasjonene. Skogselskapet arrangerte derfor visning av plankehytten og fikk gjennom dette synliggjort at plankehyttebygging er en svært populær lavterskel friluftsaktivitet.
Friluftslivets dag på Sognsvann arrangeres av paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, og 17 medlemsorganisasjoner: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM-speiderne, KRIK, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norsk Kennel Klub, Norges Turmarsjforbund, Norges speiderforbund, Syklistenes Landsforening, Skiforeningen, Norsk Orientering, Norges Seilforbund og Det norske Skogselskap. I tillegg var flere andre samarbeidsorganisasjoner representert.


FERDIGHUS: Bare se, men ikke snekre for barna på Friluftslivets dag.


FOLKSOMT: Osloborgerne er ikke vonde å be når sola skinner og områdene rundt Sognsvann er fulle av aktiviteter.