Skoleskogdager i Oslo

28. og 29. September var det nok en gang klart for skoleskogdager ved Sognsvann i Oslo faktisk for 21.gang! Over 1100 5.klassinger var påmeldt fra 49 klasser og 19 skoler. Dette er litt færre elever enn normalt, men dette kan varierer med blant annet årskullenes størrelse.


Vi holder fast ved våre tradisjonelle aktiviteter: alle elvene skal gjennom en løype i skogen der det orienteres om ulike ener tilknyttet skog og mark. Det er tynning av skog og tømmertransport, dyreliv i skogen, biologisk mangfold, bruk av tre ungskogpleie. Før og etter rundturen i skogen kunne elevene snekre plankehytte, bli Skogens Brannvokter, spikke, sage og balansere på tømmerstokker.

Vi takker grunneier Oslo kommune, Bymiljøetaten for samarbeidet. Øvrige bidragsytere er Skogselskapet i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus sammen med velvillige elever fra Natur videregående skole.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet