Velkommen til fagdag med Skogselskapet

Det vil bli enkel servering, faglig innlegg og debatt.

PRIS: gratis

Tema: Hvordan kombinere fredning, vern og bruk av skog?

  • Orientering om prosessen og byggingen av nye Skolmen bru v/ Steinar Moldal.
  • Kvaliteter i skog, utnyttelse, lokal næringsutvikling.

Området rundt Skolmen bru med fredet/vernet skog.

  • Hvordan kan vi kombinere fredning, vern med bruk av skog?
    Debatt:
  • Trenger vi frivillig vern når skogloven/naturmangfoldloven verner skog gjennom aktiv bruk?

Hvordan gjøre skogen robust, slik at den kan møte
klimaendringene?

Oppdateringer kommer.

NÅR: 26. august, kl. 16.00-19.00

HVOR: Skolmen bru, Dokka

Arrangeres av Skogselskapet i Oppland.