Idretts- og friluftslivs­konferansen 2017

Skog og helse er det ene av de vedtatte hovedsatsingsområdene for Skogselskapet – i tillegg til Skog og klima. Skogen som arena for helse, rekreasjon, friluftsliv, jakt, fiske, trening – ja til det meste, blir viktigere og viktigere for flere og flere – i et samfunn som stadig blir mer urbanisert.

Basert på denne utviklingen er det vesentlig å sikre en god forståelse hos de ulike brukergruppene, grunn­eiere og andre for betydningen av en aktiv og god forvaltning av skog og naturområdene – og ikke minst en bærekraftig og fornuftig bruk. Skal man lykkes med dette må fakta og objektive vurderinger legges til grunn for å sikre gode løsninger til felles beste.

Skogselskapet jobber aktivt som brobygger og formidler av faktabasert kunnskap omkring dette fagområdet og i den forbindelse var det naturlig å delta på årets Idretts- og friluftslivskonferanse i Oslo den 20. mars. Dette er en fagkonferanse om idrett og friluftsliv i Oslo med et spesielt fokus på Marka. Utgangspunktet for konferansen er en felles forståelse om at kommunen og organisasjonene må jobbe sammen for å nå felles mål. Spørsmålet er hvordan.

Følgende ble spesielt belyst:

  • Hvordan sammen skape økt aktivitet ved godt samarbeid mellom Oslo kommune, idrettsorganisasjonene og friluftsorganisasjonene i byen.
  • Byutvikling i Oslo, organisering og planlegging for tilrettelegging av mer idrett og friluftsliv i byen, Marka og på fjorden.
  • Samfunnsøkonomisk betydning av frivilligheten for friluftslivet og idretten.

Konferansen var et samarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Oslo idrettskrets, Oslo og Omlands Friluftsråd og Oslofjordens Friluftsråd. Deltakelsen var meget god og hadde stor spennvidde fra politikere, offentlig forvaltning, idrettsledere og fagfolk samt frivillige organisasjoner.

Basert på at Oslo har om lag 670.000 innbyggere og svært mange som gleder seg over det varierte friluftslivet som marka tilbyr, så kan man også høste ulike erfaringer som er relevante og verdifulle for andre områder i landet.

Skogselskapet deltok under hele konferansen og tar med seg oppdatert kunnskap og nyttig nettverk i det videre arbeidet fremover.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet