Skog og og Vann

Skogbrannforebygging og plankehytte på  Skog og Vann.

Arrangementet Skog og Vann på Norsk Skogmuseum i Elverum er et tilbud til grunnskoler på østlandet og ble i år avholdt 6. og 7. juni og 11.-14. juni. Aktivitetene på arrangementet er knyttet opp mot utendørsaktiviteter som fisking i fiskedam, båt og kano på Glomma, luftgeværskyting, pil og bue, ”jegerprøve”, matlaging, neverarbeid, spikking, dreiing, plankehyttebygging  med mer. Finalen i Skoglekene ble også gjennomført under årets Skog og Vann.

For å skape et bredest mulig tilbud til de besøkende klassene, legges det opp til et samarbeid mellom flere organisasjoner som har aktiviteter å tilby skolebarn. Nytt av året og høyaktuelt på gjennomføringstidspunktet var verving og utdanning av skogbrannvoktere. Når 1 400 barn gjennomførte opplæring gjennom quiz og avla «skogbrannvokterprøve» som førte til skogbrannvokterbevis og Skogens Brannvakter caps. Det ble videre arrangert omvisning i skogbranntårnet på museets område. Skogselskapet organiserte aktivitetene for Skogens Brannvoktere den alltid populære aktiviteten  plankehyttebygging.

Skog og Vann 2018 samlet 2730  grunnskoleelever fra 13 barnehager, 74 skoler, med 3-400 lærer og ledsagere, i første rekke fra fylkene Hedmark, Oppland og Akershus. En håndfull voksne elevgrupper fra læringssentre for innvandrere og asylsøkere var også innom arrangementet.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet