Skogselskapene i Telemark og Buskerud gifter seg

Årsmøtene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har vedtatt å slå sammen de to fylkesskogselskapene. Målet er å få et mer synlig skogselskap der mer tid brukes ute blant publikum og medlemmer i begge fylkene. Skogselskapet i Vestfold har også vært med på utredningen av et nytt regionalt skogselskap, men styret og årsmøtet stemte der nei til sammenslåing.

                                   

Tekst: Vegar Hvamb

Årsmøtet i Telemark ble avholdt 6. juni på planteskolen på Gvarv. Barkebiller var hovedtema på årets årsmøteforedrag, og Ingrid Knotten Haugberg fra Fylkesmannen i Telemark og Vestfold holdt et engasjerende innlegg om både kjente og ukjente billearter. Mange i forsamlingen hadde erfaring fra forrige billekrig som de villig delte med årsmøtet, så det var en opplyst forsamling som etterpå  kunne samle seg rundt grautfatet og spekematen som ble servert.

Hovedsaken på årsmøtet ble naturlig nok spørsmålet om sammenslåing med Skogselskapet i Buskerud, og et enstemmig årsmøte ga tilslutning til å danne et felles skogselskap. Et nytt selskap skal være representert med ansatte i begge fylkene/regionene som før, men med hovedkontor på Hokksund.

Årsmøtet ble avsluttet med diktlesing av Grethe Bastnes.

Bilder (foto Vegar Hvamb):
Foredragsholder Ingrid Knotten Haugberg og styreleder Sverre Siljan
Grethe Bastnes leste dikt av Olav Skogen

Tekst og foto: Vegar Hvamb

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet