Vellykket årsmøte og fagmøte i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag avholdt sitt årsmøte ved Norske Skog industrier på Skogn den 25.6. 35 deltagere møtte opp til denne dagen som også inneholdt et spennende og fremtidsrettet fagmøte.

Årsmøte uten de store diskusjoner

Ordfører Robert Svarva i Levanger kommune ønsket velkommen og fortalte om sin kommune, betydningen av å ha hjørnestensbedrifter og nye tall fra lokal-skogbruket. Svarva var opptatt av at hogst av yngre produksjonsskog måtte stoppes, og at skogen måtte forynges og stelles med tanke på et bærekraftig skogbruk. Svarva kunne gledelig vise til en økning i nyplanting og ungskogpleie.

Årsmøte ble gjennomført uten ekstraordinære saker, men med gode innspill fra forsamlingen.

Anders Børstad tok gjenvalg som styreleder, og styremedlemmer som stod på valg tok gjenvalg for en ny periode på 2 år.

 

Fagmøte med søkelys på fremtidens muligheter

Da Adm. dir. ved Norske Skog Amund Saxrud dessverre måtte melde forfall dagen før, var vi så heldige å få seniorforsker Lars Johansson fra RISE PFI til å holde et svært interessant foredrag om nye produkter basert på Trefiber. Johansson kjenner både Norske Skog Skogn og Folla Cell godt, og kunne fortelle om tradisjonell treforedling men også hvilke muligheter som ligger i dagens forskning og produktutvikling. Mye spennende er på gang, og nye produkter som kan øke verdien betraktelig på treet og skogen om de blir kommersialisert.

Fra Kystskogbruket kom Stig Klomsten og holdt et engasjerende foredrag om skog og klima, og om betydningen av den trønderske skogressursen.

Klomsten var tydelig på at det er store muligheter i skogen, og at vi er helt avhengig av skogressursen for å kunne nå FNs klimamål. Vi må aktivere enn større andel av skogen og gjerne bli mer produktiv på den delen som allerede er produktiv. Skogens har stor betydning for klimaregnskapet.

Etter lunsj fikk deltagerne en orientering og en omvisning på papirfabrikken av info- og opplæringsansvarlig Kari Salater.  En runde som de fremmøtte satte stor pris på.

Foredragene ligger her:

Robert Svarva, Ordfører i Levanger Kommune

Robert Svarva

Lars Johansson, seniorforsker ved Paper and Fibre Research Institute (RISE PFI)

Lars Johansson

Stig Klomsten, Leder av Kystskogbruket

Stig Klomsten

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag