Viktig og vellykket fagdag på Kvatningen

Det grønne skiftet var den røde tråden under fagdagen på Kvatningen.  På planteskolen legges det nå til rette for økt biomasseproduksjon i de trønderske skoger. På selve anlegget blir det gjort tiltak for reduksjon av egne klimagassutslipp med solkraftinvestering, enøktiltak  og overgang fra oljefyring i veksthus til fornybar elektrisitet. Grønnere går det vel knapt an å bli.

I det grønne skiftet og samfunnets omlegging fra fossilt til fornybart  må skogen bidra i enda større grad enn idag.  Grunnlaget for dette legges på vårt anlegg på Kvatningen.  Den trønderske skogen er allerede svært betydningsfull i klimasammenheng. Det trønderske samfunn slipper årlig ut ca 2 millioner tonn CO2. De trønderske skoger binder idag ca 3 millioner tonn, og den samla klimanytten fra skog kan og må økes.

Fremtidens skogplanteproduksjon, frømateriale og skogplantenes videre liv i skogen  stod i fokus på fagdagen. Den ble innledet med foredrag, og med påfølgende befaring i planteskolen. Under befaringa ble det redegjort for byggeprosess og investering i nytt produksjonsutstyr. Dette ble fulgt opp med demonstrasjon av planteforedlingsarbeid i praksis,  og med presentasjon av de aller første forskningsresultat fra foredlingssenteres virksomhet på Kvatningen. Deltakerne viste stor interesse, og mange fikk svar på kompliserte spørsmål om skogstrærnes «indre» liv.

Presentasjoner fra fagdagen:

Fra 2 til 1 planteskole – Skogselskapet i Trøndelag, styreleder Vigdis Hjulstad Belbo

Stor felles satsing på Kvatningen og for fremtidsskogen – Skogplanter Midt-Norge AS v/ styreleder Erling Gartland og daglig leder Per Olav Grande

Klar for 3. generasjon frøplantasjer!Foredlingssenter Midt-Norge – Skogfrøverket/NIBIO v Arne Steffenrem

Foryngelsen i Nord-Trøndelag – Fylkesmannen v/Arne Rannem

Hei! Vi må ha flere med på laget  i det grønne skiftet- bli medlem

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag