Oppføringer av Rogaland

Program og påmelding for årsmøte og klimaseminar

Torsdag 16. september avholder Skogselskapet i Rogaland åpent årsmøte på Vikedal Kro og Motell i Vindafjord. Årsmøtet etterfølges av et spennende seminar om klimatiltak i landbruket som grunnlag for lokal næringsutvikling, og samarbeidet mellom bønder, næringsliv og myndigheter i det grønne skiftet. Skogselskapet er arrangører i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, og […]

Ivrige elever på plantingsfeltet

6. trinn ved Sviland skole i Sandnes deltok med liv og lyst på den nasjonale skogplantedagen i regi av Tenk Tre og Skogselskapet i Rogaland torsdag 20. mai. Nasjonalt deltok over 600 elever på arrangementet. Sviland skole er så å si nærmeste nabo til Statskogs eiendom, Svilandskogen, og takket entusiastisk ja til å være med […]

Skoleskogdager i Njåskogen

Vi er midt inne i en hektisk sesong med skoleskogdager i Njåskogen ved Bryne. Før vi skriver mai vil ca. 550 grunnskoleelever fått oppleve en dag i skogen. Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens […]

Markerte FNs skogdag i Sørmarka

– Folk er opptatt av skogen, det er tydelig, sier Stein Bomo og Lars Slåttå som sammen med daglig leder i Skogselskapet i Rogaland, Kjell Terje Skrunes, markerte FNs internasjonale skogdag med informasjonsstand i Sørmarka i Stavanger søndag 21. mars. På standen fikk folk overrakt en folder med fakta om skogens grunnleggende betydning for alt […]

Søndag er det Verdens skogdag!

På søndag er det FNs internasjonale skogdag  – Verdens skogdag.  Siden 21. mars 2013 har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den helt avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden. Skogselskapet markerer dagen over hele landet. I Stavanger møter du oss om du legger søndagsturen til Sørmarka. Dagen […]

Årsmøte i Rogaland 2020

Velkommen til årsmøte i Skogselskapet i Rogaland, onsdag 23. september kl. 18:00. Møtet avvikles i år på nett, via Microsoft Teams. Deltakelse krever påmelding innen mandag 21. september, ta kontakt med administrasjonen på e-post rogaland@skogselskapet.no for påmelding eller dersom du har spørsmål til dette. For årsmelding og regnskap vises det til Årsrapport 2019 Innkalling og […]

Innkalling til årsmøte og skogdag 13. juni 2019

Kjære medlem av Skogselskapet i Rogaland! Velkommen til ope årsmøte og skogdag den 13. juni 2019 i Årdal i Ryfylke. Oppmøte på Høiland gard, Kyrkjevegen 186, Årdal, kl. 10.00. Vedlagt ligg program for dagen, og digital utgåve av årsmelding og rekneskap. Papirutgåva av årsmeldinga blir delt ut på årsmøtet. Velkommen til ein spennande dag for […]

Infosamling for ansatte i Skogselskapene i Rogaland

Skogselskapet i Rogaland var vertsskap for infosamlingen for ansatte i Skogselskapene 13.-14.mars. Vi fikk vist fram den flotte granskogen vi har på eiendommen vår Auestad i Gjesdal kommune, Fylkesmannen viste fram klimaskog-plantefeltet og fortalte om produksjonsforholdene vi har her i fylket også fikk vi avholdt en konkurranse i leirdueskyting på jegerkluben på Skurve. Alt i […]