Oppføringer av Rogaland

Fagdag om bioenergi på Bryne

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland.

Rapport: Dyre flaskehalser på veier

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), utført på vegne av Kystskogbruket, konkluderer med enorme samfunnsøkonomiske gevinster av å utbedre flaskehalser og oppklassifisere kommunale og fylkeskommunale veier i Rogaland og Vestland. I de to fylkene vil nytten av å oppgradere flaskehalsene gi en samfunnsnytte på hele 557 millioner, der 395 millioner kommer fra tømmertransport alene. I […]

Fagdag: Bioenergi i jordbruket

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus. Skogbasert bioenergi er ein fornybar energikjelde som kan vere løysinga for varmeproduksjon i mange fjøs og veksthus. Bioenergi i jordbruket bidreg til klimaomstilling, berekraftig matproduksjon og […]

Godt oppmøte på årsmøtet

Årsmøtet 2021 ble avholdt torsdag 16. september med god deltakelse, over 50 medlemmer og gjester hadde funnet veien til Vikedal Kro og Motell. Hans-Petter Tønnessen ble takket av som styreleder, og hele 23 år som styremedlem i Skogselskapet. I år ble årsmøtet kombinert med seminaret, «Klimatiltak i landbruket – lokal næringsutvikling og samarbeidet» med foredrag […]

Lærer om løvskog på Limagarden

Vi er i gang med høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal. Som i Njåskogen i vår, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen. Undervisningen på Lima vil pågå fra slutten av august til skolenes høstferie. Dagen er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage […]

Program og påmelding for årsmøte og klimaseminar

Torsdag 16. september avholder Skogselskapet i Rogaland åpent årsmøte på Vikedal Kro og Motell i Vindafjord. Årsmøtet etterfølges av et spennende seminar om klimatiltak i landbruket som grunnlag for lokal næringsutvikling, og samarbeidet mellom bønder, næringsliv og myndigheter i det grønne skiftet. Skogselskapet er arrangører i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, og […]

Ivrige elever på plantingsfeltet

6. trinn ved Sviland skole i Sandnes deltok med liv og lyst på den nasjonale skogplantedagen i regi av Tenk Tre og Skogselskapet i Rogaland torsdag 20. mai. Nasjonalt deltok over 600 elever på arrangementet. Sviland skole er så å si nærmeste nabo til Statskogs eiendom, Svilandskogen, og takket entusiastisk ja til å være med […]

Skoleskogdager i Njåskogen

Vi er midt inne i en hektisk sesong med skoleskogdager i Njåskogen ved Bryne. Før vi skriver mai vil ca. 550 grunnskoleelever fått oppleve en dag i skogen. Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens […]

Markerte FNs skogdag i Sørmarka

– Folk er opptatt av skogen, det er tydelig, sier Stein Bomo og Lars Slåttå som sammen med daglig leder i Skogselskapet i Rogaland, Kjell Terje Skrunes, markerte FNs internasjonale skogdag med informasjonsstand i Sørmarka i Stavanger søndag 21. mars. På standen fikk folk overrakt en folder med fakta om skogens grunnleggende betydning for alt […]

Søndag er det Verdens skogdag!

På søndag er det FNs internasjonale skogdag  – Verdens skogdag.  Siden 21. mars 2013 har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den helt avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden. Skogselskapet markerer dagen over hele landet. I Stavanger møter du oss om du legger søndagsturen til Sørmarka. Dagen […]