Oppføringer av Ruben Bøtun

Skogkurs for nye skogeigarar

Onsdag 7.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar.  Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema: Hogst (forventingar av verdiar) Planting (kostnad og framtidige verdiar) Skogkultur Skatt og skogfond Skogsbilveg/traktorveg Tilskotsordningar i skogbruket Frivillig skogvern Skogbruksplan Open spørsmålsrunde/diskusjon Me har satt eit maks deltakartal på 12 […]

Perfekte forhold for hogst vinteren 2021

Været har halde seg tørt og kaldt gjennom heile januar månad, og værutsiktene ser lovande ut i februar også. Det har til og med vore solide kuldegrader langt ute på kysten i januar/februar så langt. Dette gir perfekte forhold for skogsarbeid, noko me ser på deltakartala på skogdagane våre.  Det har vore så bra deltaking, […]

I full gong med skogdagar i Sogn og Fjordane

Denne veka starta me med skogdagar i Sogn og Fjordane. Vår instruktør instruktør, Arnt Laukeland, har lagt fram kvalitetsreglementet som no er gjeldane for dei som driv med eigenhogst. Det er mykje ein skal tenkje på, alt frå toppdiameter på sagtømmer til kva som godtas av krok. Både i Byrkjelo i Gloppen og Førde i […]