Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Norske og danske elever med til skogs!

Olav Duun videregående Skole i Namsos har opprettet et samarbeid med H.C. Ørsted gymnasiet (del av TEC i Københavnskole) i Danmark og elever fra linjen Bioteknologi og Idræt. Gjennom støtte fra Erasmus programmet (EU`s program for utdanning, opplæring, ungdom) har de fått mulighetene til å utveksle og utvikle kunnskap, erfaringer og opplevelser på tvers av […]

Arboretet på Kvatninga står nå klart for besøkende!

Sol fra skyfri himmel la rammene for en verdig og fin skogfaglig markering av 10-års jubileet til Arboretet på Kvatninga. Med stor deltakelse fra næringsliv, forvaltning, samarbeidspartnere, medlemmer av skogselskapet m.fl., ble det en svært vellykket og hyggelig dag!   Overhallas ordfører med hilsen Arrangementet startet i storsalen med nyvalgt styreleder i Skogselskapet i Trøndelag […]

10 års jubileum av Arboretet på Kvatninga

Den 25. august inviterer Skogselskapet i Trøndelag alle interesserte til skogfaglig feiring. Det er 10 år siden Arboretet på Kvatninga ble offisielt åpnet. Nå har vi et rikt utvalg av løv- og bartrær i et flott park-anlegg klar for besøkende. Arboretet vil være sentral i Skogselskapets kunnskapsformidling spesielt til barn og unge i tiden som […]

Vel gjennomført fagsamling om skog og klima i Trøndelag

Årets fagsamling ble gjennomført på Quality Hotel Grand Steinkjer den 29. juni hvor vi rettet fokus mot noen av klimaendringenes påvirkninger på skogbruket. 35 deltakere satte sitt preg på dagen med gode innspill og relevante spørsmål. 4 innlegg med sterk skogfaglig kompetanse Helmer Belbo fra NIBIO tok for seg klimaprognoser i et historisk perspektiv, ulike […]

Innkalling til årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøte 2022 finner sted den 29. juni på Grand Hotell steinkjer. Vi kan by på et spennende og aktuelt fagseminar fra kl. 1500 til kl. 1700. Her vil det komme innlegg fra NIBIO, Skogfrøverket, ALLSKOG og Landbruksdirektoratet. Det serveres middag kl 1700 og årsmøte starter kl 1800. Årsmeldingen for 2021, inkl innkalling med sakliste på […]

Årsmøte Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøte 2022 blir avviklet 29. juni på Grand Hotell, Steinkjer. I forkant av årsmøte avholdes fagseminaret ” Klimatilpasset skogbruk”. Tidsrammene for dagen er som følger: kl. 1430 Oppmøte og kaffe kl. 1500 Fagseminar kl. 1700 Middag Kl. 1800 Årsmøte Ytterligere informasjon legges ut om kort tid. Innkalling til årsmøte sendes medlemmer iht vedtekter.

Kongler og sånt i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge har et nært og omfattende samarbeid med Det norske Skogfrøverk.  Vi gjennomfører ulike praktiske oppgaver gjennom året, og mange ute felten. I vinter har vi bl.a. bidratt med organisering og praktisk gjennomføring av konglesanking på gran. Det ble til slutt 241 sekker, dvs. om lag 4 tonn kongler. Omregnet […]