TreomTre Spikking  – skolekonkurransen 2018-19

I flere år har Skogselskapet drevet aktivitetene og konkurransene  “TreOmTre – Hva betyr skogen for meg?” og ”TreOmTre Plankehytte”. Gjennom dette har Skogselskapet utarbeidet enkle, lavterskel aktiviteter for læring og undervisningsopplegg tilpasset skolen. Hundrevis av skoler og flere tusen barn har vært med på disse aktivitetene og for skoleåret 2018-19 inviterer Skogselskapet og Sparebankstiftelsen grunnskoler til å delta i konkurransen ”TreOmtre Spikking”. Elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og tekst fortelle hva de har gjort.

Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper. Alle elever som deltar og får opplæring i spikking mottar spikkesertifikat.

Det er utarbeidet undervisningsopplegg i henhold til gjeldende læreplaner og aktivitetene gjennomføres i store deler av landet. Skogselskapets ansatte landet rundt er behjelpelige med svar på spørsmål om konkurransen og gjennomføring av skoleskogdager. Skolene som er med i «TreOmTre Spikking» får:

– Spikkeemner og maling

– Lån av klassesett med spikkekniver

– En dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet

Skoler som ønsker å være med på dette og ennå ikke har meldt seg på kan gjøre det fra nettsiden www.treomtre.no 

Stilling ledig som prosjektleder

Skognæringa i Trøndelag startet opp ARENA Skognæringa i Trøndelag (ARENA SKOG) høsten 2016 med støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet NIC. Klyngen satser på offensive felles tiltak innen skogbruket og i anvendelsen av tre og trefiber for å utvikle eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Deltakere i ARENA SKOG er næringsaktører fra de skog- og trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning m.fl. Økt rekruttering til skog- og trebransjen et prioritert område for klyngen. Næringa ønsker å skape økt interesse for en karriere i bransjen og en styrket langsiktig tilgang på relevant kompetanse.

Prosjektleder
“TILVEKST” -Et rekrutterings-prosjekt tilknyttet ARENA Skognæringa i Trøndelag

Vi søker en prosjektleder som skal jobbe med rekruttering til de skog- og trebaserte verdikjedene. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i skog- og trenæringa i Trøndelag.
Sentrale oppgaver vil være å rekruttere elever til relevante utdanningsløp, kompetente lærlinger, bidra til å utvikle kontakt mellom skole, bedrift, og relevante rekrutterings-prosjekter og miljøer.

Ansettelse i Skogselskapet i Trøndelag. Kontorsted er ikke fastsatt. Det må påregnes en del reising.

Utdanning
• Utdanning fra høgskole/universitetsnivå innenfor relevante fagområder

Kvalifikasjoner
• Kunnskap om skog- og trenæringa
• Prosjektledererfaring
• Fordel med erfaring fra rekrutteringsarbeid eller arbeid med ungdom
• Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Høy grad av selvstendighet

Vi tilbyr
• Spennende stilling i ei utviklingsorientert næring i det grønne skiftet
• Liten og dynamisk organisasjon med korte beslutningslinjer
• Lønn etter avtale
• Innskudds-pensjon og yrkesskadeforsikring

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rannveig Jørstad Kristiansen 47640366 eller Kjersti Kinderås 95239006.
Søknad med CV sendes: rannveig.kristiansen@skogselskapet.no

Søknadsfrist: 27. august 2018

Høyt aktivitetsnivå i Trøndelag

Vi er midt inne i en svært aktiv periode av året med skoleskogdager, arrangementer, ARENA Skog og oppdrag for Skogfrøverket.

Les mer

Årsmøte og fagdag om bruk av massivtre Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer til årsmøte og fagdag om bruk av massivtre

Les mer

Vålbyen til topps i Skoglekene 2018  

Onsdag 6. juni gikk finalen i Skoglekene 2018 av stabelen på Norsk Skogmuseum i Elverum. 12 lag fra i alt syv fylker kjempet om «Den gylne kongle» og pengepremier.

Tekst: Tore Molteberg  Foto: Anna Lena Albertsen, Skogkurs

Hvert lag besto av tre elever. I løpet av tre timer fra kl 10.00 til 13.00 skulle lagene innom 24 poster for å løse praktiske og teoretiske oppgaver med tilknytning til skog, natur og friluftsliv.

Med et unntak var alle postene lokalisert til Prestøya i Glomma, og de var tegnet inn på et «omtrentlig» kart. Dermed lå det en utfordring for elevene i å finne postene. Vel framme på postene ble lagene møtt av en eller to personer som presenterte oppgavene og tildelte poeng for innsatsen.

Flere av de konkurrerende lagene kom langveis fra og ankom Elverum dagen før konkurransen. Det var tydelig spennende for mange å skulle overnatte i lavvo eller tømmerkoie, for noen var det første gang de overnattet «ute».
De 12 lagene som deltok i finalen ble valgt ut fordi de hadde levert de beste bidragene i to innledende runder, en høsten 2017 og en våren 2018.

Skoglekene 2018 ble vunnet av laget fra Vålbyen skole i Hedmark, fulgt av Nordpolen skole fra Oslo på andre plass og Oasen skole fra Vest-Agder på tredje. Vi gratulerer!

Skoglekene arrangeres i samarbeid mellom Skogkurs, Hamar naturskole, Skogselskapet og Norsk Skogmuseum. Solør vgs avdeling Sønsterud bidro med mannskaper til mange av postene på finaledagen.

Totalt deltok 56 skoler og ca 700 elever i Skoglekene 2018.


KLAR – FERDIG: Starten går!


OPPGAVELØSING: Hodebry på post.


FYSISKE OPPGAVER: Vading er utfordrende og spennende.

Skoleskogdag i Sandnessjøen

Fredag den 1. juni arrangerte Helgeland Skogselskap sammen med Alstahaug kommune skoleskogdag med 6. klasse fra Bjarnetjønna skole.

Les mer

Spikking – en ny TreomTre konkurranse

Over 220 skoler har i løpet av de siste årene deltatt i deltatt konkurransene TreomTre. Først ble konkurransen “TreomTre – Hva betyr skogen for meg” arrangert og deretter fulgt opp med “TreomTre Plankehytte». Fra og med skoleåret 2018-19 inviterer Skogselskapet og Sparebankstiftelsen grunnskoler til å delta i konkurransen ”Treomtre
Spikking”. Det er i første omgang skoler i fylkene Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Oslo og Akershus som får være med denne gang.
 

01

TreomTre Spikking er en aktivitet og konkurranse hvor elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og en tekst fortelle hva de har gjort. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper. TreomTre Spikking gjennomføres etter følgende modell:

1. Lær å spikke. Spikk din egen trefigur, ta bilde og bli med i konkurransen

2. Hver klasse eller skole tar bilder og skriver en tekst om hva de har lært og hva de har laget.

3. Send bidragene på mail til Skogselskapet og konkurrer om flotte premier til skolene.

Alle som deltar og får opplæring i spikking vil motta spikke-sertifikat.

Skogselskapet har 120 års erfaring og tradisjon på å spre kunnskap og grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning gjennom å arrangere skoleskogdager. Skogselskapet arrangerer årlig skoleskogdager for 10-12 000 elever og  gjennom dette har Skogselskapet utarbeidet enkle, lavterskel aktivteter for læring og undervisningsopplegg.

Undervisningsopplegg, tips til gjennomføring, konkurranseregler og nyheter om konkurransen er å finne www.treomtre.no  . I tillegg vil Skogselskapets ansatte landet rundt selvsagt også være behjelpelige med svar på spørsmål om konkurransen og eventuelt med gjennomføring av skoleskogdag.

De første 30 skolene som melder seg på får gratis spikke-emner og maling, lån av klassesett med spikkekniver og en dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet.

 

Endelig er den her! Årsrapport med spennede nyheter fra skogbruket i Rogaland

Årsrapporten for Skogselskapet i Rogaland er nå publisert. Den har som vanlig statistikken fra skogbruket med, som vi vet er populært lesestoff. I tillegg til rapporten over aktiviteter og økonomi i organisasjonen og ellers i skogbruket kan du lese mer om dette:

  • Gransnutebillene invaderer hogstfelt i Rogaland – av Kjersti Holt Hansen fra NIBIO
  • Pengedryss i Rogaland – av Ingeborg Anker-Rasch, prosjektleder i klimaskogprosjektet
  • Store areal går ut av skogproduksjon i Rogaland – Elisabeth Schmidt. Rådgiver skog, Fylkesmmannen
  • Store investeringer i tømmerkai i Rogaland – Stein Bomo, fylkesskogmester

I år er første gang Skogselskapet i Rogaland velger å publisere og distribuere årsrapporten digitalt. Den sendes per -post til våre medlemmer og legges ut her på hjemmesiden. Hvis du er medlem, men ikke har fått den i innboksen din, så kan du sende e-post adressen din til Rogaland@Skogselskapet.no, så ordner vi det.

Klikk på bildet eller lenken under for å åpne årsrapporten i digitalt format.

Årsmelding Skogselskapet 2017 (høyoppløselig versjon)

Nå ligger alle presentasjonene her. Miniseminar om «Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Nå ligger alle her.

Her er alle innleggene på miniseminaret :

Bærekraftig byggeri, Bruk av tre i store byggeprosjekter v/ Aasmund Bunkholt

«Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Informasjon om byggeprosessen i Biri planteskole. v/Ola Gram Dæhlen

Fremtidens industrielle bygg v/Joakim Dørum

Fornybart industrielt tre inn i fremtiden v/Ole Jonny Kalstad

Erfaringer fra Biri IL, Hva skal til for å velge tre som byggemateriale v/Magnar Linnerud

TREBRUK OG DET GRØNNE SKIFTET v/ Per Anthony Rognerud

 

 

 

Sted: Biri Planteskole, 24. mai  2018,  Kl. 13:00 – 16:00

Med spennende foredrag og omvisning i 1500 m2 med nytt kjølelager og pakkehall for skogplanter. Bygget er i heltre og er et utmerket eksempel på hvordan en kan bygge et moderne trehus, til industri, landbruk, idrettshaller eller forrtningsbygg ol.

Meld deg på HER!      Program HER!

 

Frammøte kl. 13:00.  Kaffe med servering.

 

  • Nye bærekraftige trebygg i Norge, v/Aasmund Bunkholt, Trefokus.
  • Informasjon om byggeprosessen, v/Ola G. Dæhlen, Skogselskapet i Oppland.
  • Fremtidens industrielle byggeri, v/Joakim Dørum, Green Advisers.
  • Hvorfor bærekraftig trebyggeri, v/Ole Jonny Kalstad, Tredriver.
  • Gjøvik kommunes føringer for bærekraftig byggeri, v/Per A. Rognerud, Gjøvik Kommune.
  • Hva skal til for å velge tre som byggemateriale, v/ Magnar Linderud, Biri Idrettslag.

Slutt kl. 16:00

Etter seminaret har Skogselskapet i Oppland årsmøte på samme sted. Miniseminaret er åpent for alle.

Meld deg på HER!