Årsmøte med fagprogram 4. juni – Oslo og Akershus

Invitasjon til alle våre medlemmer – og andre interesserte!

Kl 14:00 Skogdag og fagprogram ute

Oppmøte og parkering ved Stenerudveien 2, 1430 Ås (Monsrud)

• Rødhyll – utfordringer og tiltak – Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO
• Foryngelsen i Follo – Morten Lysø, skogbrukssjef Follo
• Foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken – status og virkemidler – Olav Granheim, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi flytter oss til Vitenparken på Campus Ås

Kl 16:30 Fagprogram inne

• Skogbruket i “nye” Oslo og Viken – strategier og planer for fremtiden, og hvilken rolle kan Skogselskapet ha – Helge Nordby, seksjonssjef, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år – Aksel Granhus, avdelingsleder NIBIO

Kl 17:30 Middag

Kl 18:30 Årsmøte

Klikk for årsmelding 2018.

1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Valg
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Behandle innkomne saker
Frist for å melde inn saker er 28. mai.

Send påmelding til Snorre Joakim Synnestvedt.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen onsdag 28. mai.

Velkommen!

Sommerjobb i skogen i Nes

Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg.

Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis hos skogbedrifter. Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Vi ønsker å legge til rette for at et slikt tilbud finnes.

I samarbeid med Landbrukskontoret i Nes og lokal skogbruksleder i Viken Skog skal Skogselskapet jobbe for å utvikle et tilbud til ungdom om jobberfaring og praksis i skogen, og med dette styrke interessen for skogbruk. Prosjektet er en del av vårt arbeide med Velg Skog og inspirert av JOB:U-prosjektet i Hedmark.

Her er stillingsannonse for sommerjobber i Nes sommeren 2019: Stillingsannonse JOBU Nes

Skogdag med Solheim skole

Sikkert vårtegn i Oslo og Akershus

Vi snakker ikke om trekkfugler og hestehov, men 6. klassinger på skogstur. Skogselskapet i Oslo og Akershus startet vårsesongen for skoleskogdager i februar.

Årets første skoleskogdag ble holdt i skikkelig påskevær for Solheim skole i Lørenskog. Behovet for bål strakk seg til grilling av pølser. Men uken etter var det plutselig vinter igjen! Ferskt påfyll av sludd på allerede mye snø førte til flere frosne fingre og føtter for elevene ved Fjellhamar skole. Nytten av å ha et digert bål krevde i alle fall ikke videre forklaring. Både elever og lærere viste sporty innstilling og skogdagen gikk over all forventing.

Vi har flere skoler på venteliste for skoleskogdag dette skoleåret, og må starte tidlig for å rekke så mange som mulig. Mars kan være stri selv i lavlandet, og det er utfordrende med veldig varierende vær. Likevel er vi overrasket over hvor bra de fleste takler vekslingen fra dager med tørre fortau, joggesko og ankelsokker, til dager med sørpe, kun få varmegrader og overskyet.

Skogen er en flott læringsarena året rundt, men det skal bli både deilig og lettvint når bålvarmen gradvis byttes ut med solvarme – det er nok både Skogselskapet, elever og lærere enige om.

God vår i skogen!

Skogdag med Solheim skole
Solheim skole på tur i påskevær

Skogdag med Fjellhamar skole
Elevene fra Fjellhamar skole nyter varmen fra tyri-bålet

Furu skog snø vinter

Året som gikk – 2018 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2018 hatt stor aktivitet, og informert mange om hva skogen og skogbruket betyr for samfunnet. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

skog skole turSkoleskogdager
I 2018 har vi vært ute med 66 barneskoler – med til sammen 3328 barn og 226 voksne. Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange melder seg på år etter år. I Rælingen, Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2018 hatt én felles skoleskogdag for alle skolene i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

På flere av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus på spikking, da Skogselskapet skoleåret 2018/19 arrangerer skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking.

Bioenergikurs, for skogeiere og andre
Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2018 har vi hatt 11 kurs spredt over hele landet, med til sammen 340 deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg til innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har vi også drevet mye med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg.

Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som skal se på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Det skal vurdere, og eventuelt foreslå, tiltak for å bedre forholdet. Prosjektet startet høsten 2017, og er planlagt avsluttet i 2019.
I 2018 har vi blant annet arrangert skogdag for politikere på Nesodden. Det har også blitt gjennomført spørreundersøkelser bland skogeiere og blant fritidsbrukere av skog i Follo, og vi har hatt møter med skogbruksledere og andre i næringsorganisasjonene i området. Prosjektet har egne nettsider.

Velg Skog
Skogselskapet i Oslo og Akershus jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner samt styrke skogbrukets omdømme, som en del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog. I 2018 har vi blant annet startet opp et nytt samarbeid med Hvam vgs og gjennomført 3 kursdager for elever. Ta gjerne en titt på Velg Skogs nye nettsider .

mikroplanterÅrsmøte og medlemstur
Torsdag 21. juni arrangerte vi fagdag om bruk av massivtre og årsmøte på Eidsverket herregård. Det var 25 medlemmer som møtte opp. I forkant av årsmøtet var det befaring på nye Bjørkelangen barne- og ungdomsskole. Deltagerne fikk orientering om den nye skolen som ble tatt i bruk vinteren 2018. Skolen har blitt et signalbygg for bygging i heltre/massivtre, og i tillegg varmes den opp av bioenergi levert av lokale bønder. Se bilder av skolen her. Etter årsmøtet var det foredrag av Kristine Nore, senior teknisk fagsjef på Splitkon AS, om treets muligheter som framtidens byggemateriale.

I oktober inviterte vi til medlemstur til Skogplanter Øst-Norge og planteskolen «vår» på Biri. Klikk her for å se bilder og lese om turen.

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på flere store arrangement og prosjekter. Følg linkene for å lese mer.

Skoleskogdager Sognsvann 
Skogens brannvoktere
Verdens Kuleste Dag 
Stuttreist & himlaga
Julemarked på Norsk Folkemuseum 

spikkekniver

160 barn med kniv på Sagene i Oslo

Spikking i gymsalPå selveste luciadagen hadde vi et fantastisk morsomt juleverksted med skarpe kniver og ferske emner.

Hele mellomtrinnet med 160 barn samlet i gymsalen på Sagene skole – det ble ny rekord for oss i antall barn som spikker på en gang!

Glade barn og fornøyde lærere, og ekstra morsomt at det ble dekket av NRK Østlandssendingen.  (Klikk for å se og høre innslagene.)

Takk til elever og lærere ved Sagene skole for at vi ble invitert, og for uvurderlig help av Trond Lohre og Det norske Skogselskap, spikkesjef Turi Gulbrandsen og Sparebankstiftelsen DNB for bidrag til kniver. ?

Spikkejuletroll spikking

mikroplanter

Medlemstur til Skogplanter Øst-Norge

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterte til medlemstur for å besøke planteskolen «vår» på Biri. 31. oktober ble 20 medlemmer med på dagstur til Norges største og mest avanserte planteskole – Skogplanter Øst-Norge AS.

Eleonora Høst

Eleonora Høst, og noen millioner mikroplanter

Vel fremme på planteskolen ble vi ønsket velkommen av dyrkningsleder Eleonora Høst. Hun forklarte blant annet om mikroplanter, og hvordan overgangen til å la granfrø spire i mikrobrett har gjort det mulig å doble produksjonen av skogplanter. Vi fikk også se hele produksjonslinjen, med fascinerende avanserte maskiner som sår, prikler og behandler plantene med voks.

Ola Gram Dælen fra Skogselskapet i Oppland deltok også i omvisningen. Han ga oss en grand tour av de nye produksjonslokalene i massivtre og forklarte om byggeprosessen. I anbudsrunden var de ulike tilbyderne ganske frie til å bestemme hvordan de ville løse planteskolens behov og kunne velge byggløsninger tilpasset deres konstruksjonsmateriale. På den måten ble løsningen med massivtre faktisk billigere enn en mer tradisjonell konstruksjon i stål og betong.

Et annet nytt tilskudd på planteskolen er Skogfrøverkets foredlingssenter for skogplanter. Dette skal bidra i jobben med å lage det beste frø- og plantematerialet, tilpasset fremtidens klima. Podingene ser merkelige ut, men skal visstnok gi frø av høyeste kvalitet.

Før vi forlot Biri dro vi opp til Honne for en bedre middag, som seg hør og bør.

Skogselskapet i Oslo og Akershus har en lang historie som leverandør av skogplanter. Vi eier 42,9% av Skogplanter Øst-Norge AS, sammen med Skogselskapet i Oppland som eier resten av selskapet. Mer informasjon om planteskolen finner du på www.skogplanter.no.

Bli med til planteskolen på Biri onsdag 31. oktober!

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer til dagstur for å besøke Norges største og mest avanserte planteskole – Skogplanter Øst-Norge AS.

Vi får blant annet se de nye produksjonslokalene i massivtre, to ulike linjer for voksbehandling, prikling, mikroplanter og høre om bygging av nytt drivhus og etablering av frøsenter for foredling av skogsfrø.

Skogselskapet i Oslo og Akershus har en lang historie som leverandør av skogplanter. Vi eier 42,9% av Skogplanter Øst-Norge AS, sammen med Skogselskapet i Oppland som eier resten av selskapet. Mer informasjon om planteskolen finner du på www.skogplanter.no.

Turen er gratis for våre medlemmer, inkludert busstransport, lunsj og middag.

Vi tilbyr gratis medlemskap ut 2019 og nyinnmeldte medlemmer får også være med.
Formidle gjerne tilbudet videre til venner og kjente!

Program
09:00   Avreise buss Oslo S, oppmøte utenfor Thon Hotell Opera i Dronning Eufemias gate
09:50   Avreise buss Kløfta Velhus, Kongsvingerveien 10, mulighet for parkering
11:30    Ankomst og lunsj på planteskolen
12:30   Omvisning
16:00   Middag på Honne
19:30   Tilbake i Oslo

Påmeldingsfrist onsdag 24. oktober!

Send e-post til snorre@skogselskapet.no, evt. send melding eller ring 971 73 107.

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.

Spikkekonkurranse – TreOmTre i Akershus

Skogselskapet inviterer grunnskoler i skoleåret 2018-19 til å delta i konkurransen TreOmtre Spikking. Elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og en tekst fortelle hva de har gjort. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper.

På våre skoleskogdager har vi derfor for tiden ekstra fokus på spikking. Det er en super aktivitet hvor alle elevene faller til ro rundt bålet – med et ferskt emne og en skarp kniv – og koser seg med å utforske egne ferdigheter og kreativitet. Resultatet er ofte en smørkniv eller en liten gubbe, eller en minkepinne  😉

Sparebankstiftelsen DNB står for grunnfinansiering av konkurransen.

Stuttreist & himlaga helgrillet elg!

Den 22. september var det duket for festival på Bjørkelangen i Aurskog-Høland. Stuttreist & Himlaga ble arrangert for tredje året på rad, og denne gang med besøksrekord på over 4000 mennesker.

Blant over 60 utstillere var også skogbruket i kommunen godt representert – med helgrilling av elg, utdeling av elg-i-lompe, skaukaffe og granplanter, snekring av plankehytte, verving av «skogbrannvoktere» – og mange gode samtaler om skogens betydning.

Skog-standen var et samarbeid mellom skogeierlagene i Høland/Setskog, Rømskog og Aurskog, Glommen, Viken Skog, Stangeskovene AS og Kjelle vgs, koordinert av skogavdelingen i Aurskog-Høland kommune og Skogselskapet i Oslo og Akershus.

Hvordan spiser man en elg? – Bit for bit! Stian Sandbekkbråten, Skogbruksansvarlig i Aurskog-Høland, fører en stødig kniv.

 

Elgen ble servert som elg-i-lompe, og køen for smaksprøver varte i timesvis.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=CFZzHFVEC_w” width=”460″]

barn i skogen

Skole til skogs

Skogselskapet i Oslo og Akershus har lang tradisjon for å drive med skoleskogdager for mellomtrinnet. Vårt mål med en slik dag er å skape nysgjerrighet rundt hva skog betyr for oss og hva den kan brukes til, og å gi elevene gode naturopplevelser ute i skog og mark.

De fleste dagene arrangerer vi for en og en skole, mens i Nannestad og Aurskog-Høland deltar alle skolene på en felles skogdag for hele kommunen.

På Bjørkelangen 12. september arrangerte vi skoleskogdag for 6. trinn ved skolene i Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune. Det ble et meget vellykket arrangement, takket være elever og lærere ved Kjelle videregående skole, inspiratorer fra OK Øst – Orienteringsklubben i Aurskog-Høland, representanter fra skogeierlagene i Aurskog-Høland og Rømskog, spikkesjef Turi Gulbrandsen, gode kollegaer fra Skogselskapet i Østfold og Det norske Skogselskap og ikke minst engasjerte folk fra skog- og landbruk i Aurskog-Høland kommune.

I Nannestad 18. september ble kommunens 7. klassinger busset inn til Låkesetra i Nannestad almenning for en lærerik og fin skoleskogdag. Det ble en super dag, takket være ivrige elever og lærere – og ikke minst alle som bidro fra Nannestad kommuneAlmenningsdrift Romerike SANannestad bygdekvinnelagHolmgren AS og Viken Skog SA.