‘Prosjektet «Aktive skogeigarar», eit prosjekt som tek sikte på å hjelpa skogeigarar i Rogaland til å forvalta skogressursaene sine på beste vis, rullar vidare. No er det klart for ny fagdag om skog, denne gong i Sandnes. Deltaking er gratis, men av omsyn til servering  treng me påmelding. Stad: Tveit Bygdahus, Søredalen 514. Sviland, Sandnes […]

Søndag 23. april deltok vi på årets Naturdag i Stavanger med vårt etterhvert tradisjonsrike spikkebord. Også i år ble det en hektisk dag med mange besøk på standen. Naturdagen i Stavanger er et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Arrangementet forgår på Dyrsnes ved Stokkavatnet. Skogselskapet har […]

16. april startet vi med vårens skoleskogdager i Njåskogen, og årets sesong avsluttes ikke før 9. mai. Det er elever fra 5. – 7. trinn fra Time og Klepp som deltar Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk […]

Temaet for seminaret er viktige moment før hogst. Skogselskapet i Rogaland inviterer til webinar med fokus på optimal verdiskaping for skogeigarar. Fagleg ansvarleg  er Rasmus Hagalid Stokkeland, utdanna skogingeniør frå tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, no NMBU på Ås.\r\n\r\nTidspunkt: Tysdag 9. mai 2023 kl. 20.00 – 21.30 I webinaret vil du få gode råd og innspel til […]

Ryfylke og Hjelmeland var først ut i vår serie av fagdager for skogeiere lørdag 4. mars. Deltakerne får både teoretisk og praktisk undervisning om effektivt skogbruk. Per Helle, styremedlem i Skogselskapet og instruktør i Skogkurs,  er faglig ansvarlig for undervisningen, og han fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Fagdagene er en del av prosjektet «Aktive Skogeiere» […]

21. mars er verdens skogdag. Vi «tjuvstartet» markeringen av dagen med et arrangement i Sørmarka i Stavanger søndag 19. mars. Her fikk både barn og unge informasjon om Verdens Skogdag, og om Skogselskapets arbeid, lokalt som nasjonalt. Det var også lagt opp til aktiviteter for barna, som spikking. FNs generalforsamling besluttet i 2013 at 21. […]

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en kursserie for kommunene: Klimasmart-skogbruk som en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for skogbruk 2021-25. På oppdrag for Statsforvalteren, og i samarbeid med Viken fylkeskommune, tilbyr Skogselskapet kommunene å arrangere kurs for skogeiere og andre. «Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet» […]

Her følger en kort oppsummering av det viktigste ideelle informasjonsarbeidet vi har gjort for skogen i 2022.Skogbruk og bioenergi – veiledning, kurs og webinarerMed 26 arrangement og over 1200 deltagere har vi i 2022 hatt et skikkelig oppsving på vår informasjonsaktivitet om skogbruk og bioenergi. Målgruppen for dette arbeidet har vært skogeiere, bønder, skogbruksledere, ansatte […]

I månedsskifte mai/juni var det rik blomstring på gran i Trøndelag. Det ga håp om konglesanking og sikring av frøforsyningen.  Spesielt er det behov for frø i høyereliggende strøk, slik det alltid har vært. Skogfrøverket utarbeidet sankeplan straks de fikk oversikt over konglemengdene i fylket.   Omfattende arbeid Skogselskapet i Trøndelag er en del av […]

Tidligere i høst markerte Skogselskapet i Trøndelag en dag av de sjeldne. Det er nemlig 100 år siden vi kjøpte Spjutnes gård på Elvalandet i Namsos kommune. Dagen ble markert  med en skogfaglig vandring på eiendommen med ca 35 fremmøtte. Dette ble en svært innholdsrik dag med gode diskusjoner rundt temaene tynning, skog og klima, […]