Kurs i skogfond for skogeiere i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en kursserie for kommunene: Klimasmart skogbruk, som en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for skogbruk 2021-25. På oppdrag for Statsforvalteren, og i samarbeid med Viken fylkeskommune, tilbyr Skogselskapet kommunene å arrangere kurs for skogeiere og andre.

“Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet”

I samarbeid med kommunene har Skogselskapet i april holdt tre kurs i skogfond (webinar på Teams) for skogeiere:
5/4 for Romerike og Hadeland,  25/4 for Hallingdal og  26/4 for Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Lier, Bærum, Asker, Drammen og Øvre Eiker.

Trolig vil vi holde flere kurs i dette tema til høsten, og forhåpentligvis nå ut til skogeiere i hele Viken.

Her er presentasjonene:

Kurs i skogfond, ved Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
Tilskuddsordningene, Andreas Bostad Thaule, Skogbrukssjef Lørenskog, Oslo og Rælingen
Tilskuddsordningene, Jon Andreas Ask, Skogbrukssjef i Flå og Nesbyen
Tilskuddsordningene, Arvid Hagen, Skogrådgiver Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Under finner du opptak av webinaret 5/4:

Meld deg inn i Skogselskapet – støtt vårt ideelle arbeide, få rabatt på Norsk Skogbruk og hold deg oppdatert på fagstoff om skogbruk.